PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Cantorij Cantorij


Het doel van de Adventskerkcantorij is het ondersteunen van de gemeentezang en bijdragen aan vernieuwing van liturgische onderdelen. De cantorij valt onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad en kent een eigen bestuur. Vanuit haar doelstelling zingt de cantorij alleen in de eredienst van de eigen Adventskerkgemeente.
De vaste diensten in de jaarcyclus zijn: Kerst (nacht of ochtend), witte donderdag, de paasnacht en de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De cantorij streeft ernaar één maal per maand in de ochtenddienst of de avonddienst te zingen.
Iedereen die affiniteit heeft met de Adventskerkgemeente en over zangkwaliteiten beschikt die passen bij de cantorij, kan lid worden. De leeftijd om lid te worden is maximaal 75 jaar. Ben je lid, dan kun je gewoon blijven zingen zolang je kunt of wilt.
De omvang van de cantorij is beperkt tot circa veertig leden. De repetities zijn op maandagavond in de kerkzaal van de Adventskerk, van 19.30 tot 21.30uur, met uitzondering van de schoolvakanties en de maand juli.
Twee keer per jaar is er een Cantorijdag, op zaterdag, met – meestal - drie repetities. Op deze cantorijdagen bereiden wij ons voor op komende zondagen, en ontmoeten we elkaar in een andere omgeving.

Het bestuur bestaat uit:

voorzitter Lamberta Spijkerboer tel.4651069
secretaris Tonie Kerssies tel 460 50 50
penningmeester Derk Schipper tel.466 03 77
muziekcommissie Willemien Plat tel.453 64 82
lid Klaske Houweling tel.457 98 11
data waarop de cantorij aan kerkdiensten meewerkt  
 10 september 2017  Startzondag
 8 oktober 2017     
 26 november 2017  Gedachtenis
 25 december 2017  Kerstmorgen
 25 februari 2018  Wind in de Zeilen  dienst
 29 maart 2018  Witte Donderdag
 31 maart 2018  Paaswake
 20 mei 2018  PinksterenOnze cantor is Johannes Dijkstra.
Heeft u zin om eens een keer, of een periode mee te doen? U bent altijd welkom op maandagavond! Bassen en tenoren zijn heel hard nodig!

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.