PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Myanmar, MTC: dit project is fantastisch en maakt een groot verschil Myanmar, MTC: dit project is fantastisch en maakt een groot verschil

Mijn naam is Say Hei en ik werk sinds 1997 met de kinderen in het internaat. Op 11 februari 1997 waren er zware gevechten tussen het Birmese leger en rebellen van het Karen Leger. Door de gevechten moest ik het dorp uit vluchten en de kliniek achterlaten die door de Mae Tao Clinic (MTC) wordt ondersteund. En ook mijn school!
Ik ben in 1997 in Thailand aangekomen en mijn doel was het onderwijs langs de Thai-Birmese grens te helpen verbeteren. Ik ben begonnen als hoofd van een internaat in 1998. Dat is al 18 jaar geleden.
Hoewel de kinderen uit verschillende gebieden komen en verschillende achtergronden hebben, verblijven zij samen in een huis alsof ze familie zijn. Studeren, koken en andere activiteiten worden gezamenlijk uitgevoerd volgens de regels van het internaat. Studenten zitten in verschillende klassen. Op dit moment heeft het internaat kinderen in klassen tot groep 12. Ondanks dat zij verschillend zijn, helpen zij elkaar, werken ze samen en worden ze de problemen samen de baas.
Het project is heel effectief voor onze kinderen en voor de organisatie. Met de steun van het project worden de kinderen in staat gesteld hun opleiding voort te zetten in een veilige en beschermde omgeving. Na de middelbare school gaan de studenten terug naar hun dorp om hun gemeenschap te dienen met de talenten die zij hebben. Sommigen zijn in staat om op eigen benen te staan en beginnen hun eigen bedrijf. Dit project is fantastisch en het maakt een groot verschil, niet alleen langs de Thai-Birma grens maar ook in Birma zelf.

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.