PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Levensthema’s voor 60-plussers n.a.v. het Onze Vader Levensthema’s voor 60-plussers n.a.v. het Onze Vader

Mensen van 60 jaar en ouder nodigen wij van harte uit om samen met leeftijdgenoten en onder leiding van Anneke Scholten en ds. Nelleke Eygenraam dieper in te gaan op thema’s die je raken, omdat ze te maken hebben met de kern van je bestaan. Dit seizoen vormt het ‘Onze Vader’  het uitgangspunt. Op zes donderdagmiddagen zullen we ingaan op: Het onze Vader als gebed en welke rol het in ieders leven speelt, Toekomstverwachting, Hoe te denken over de wil van God?, Schuld en vergeving, Schaarste en overvloed, Het Onze Vader gezongen. In de maandelijkse bijeenkomsten worden verschillende werkvormen toegepast, zoals film, groepsgesprek, muziek, beeldende kunst. We lezen altijd een Bijbelgedeelte en zingen een lied. De tweede bijeenkomst op 23 november staat open voor iedereen. Dan kijken we o.l.v. Peter den Hengst naar toekomstverwachting in de beeldende kunst.
Data: 26 oktober, 23 november (open bijeenkomst!) 2017 en 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april 2018
Plaats/tijd: wijkcentrum SIO (Thorbeckelaan 2),  14.30-16.30 u
Leeftijd: 60+
Aantal:  max. 15 personen
Leiding: Anneke Scholten en Nelleke Eygenraam
Kosten: € 2,00 per keer voor koffie/thee + € 1,00 voor drukwerk
Opgave: vóór 9 oktober per mail

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
copy inleveren maandag voor 12.00 uur
op 18 sep; 23 okt; 20 nov.

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.