PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
In gesprek met Mor Polycarpus (woensdagochtenden 15 en 22 november) , In gesprek met Mor Polycarpus (woensdagochtenden 15 en 22 november) ,

Aartspriester van de Syrische Orhodoxe Kerk van Nederland.
Het is de moeite waard  vertrouwd re raken met de geestelijk-sociale sfeer van de verschillende Oriëntaalsorthodoxe Kerken in Nederland. Maar ditmaal willen wij ons in het bijzonder richten op de geschiedenis van de Syrisch Orthodoxe Kerk, dat wil zeggen de geschiedenis van het klooster St. Efrem in Glane in Twente: hoe dat is ontstaan en hoe het nu functioneert als trefpunt en oecumenisch studiecentrum voor belangstellenden uit heel Nederland  en Duitsland. Verder wil ik dan verslag doen van een reeks gesprekken die ik dit jaar met aartsbisschop Mor Polycarpus heb gevoerd. Deze gesprekken gaan over de betekenis van de christelijke feestdagen van Kerst, Pasen en Pinksteren en hoe deze gevierd worden volgens de Syrische kerktraditie.  Maar ook de hele Syrisch theologische zingeving komt daarbij ter sprake en hoe deze vorm krijgt in de gewone zondagse viering en in de diensten voor gestorvenen en heiligen. Ik ben van plan daarover  een brochure uit te geven en ik  hoop dat deze  in oktober ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van Mor Polycarpus als aartsbisschop van Nederland zal kunnen verschijnen met  een aantal bijlagen van artikelen die Polycarpus zelf heeft geschreven.
Data:  woensdag 15 en 22 november
Plaats/ Tijd:  Wijkcentrum SIO, 9.30 – 11.00 uur
Inleiding:  ds. Jaap van Slageren
Kosten:  € 2,00 pp per keer voor koffie/thee
Info:   ds. Henk Ottevanger, tel.038-4600659 e-mail:
Opgave:  via het aanmeldingsformulier of e-mail naar
 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
copy inleveren maandag voor 12.00 uur
op 18 sep; 23 okt; 20 nov.

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.