PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Oecumenische ontmoetingen 7 en 21 februari 2018 Oecumenische ontmoetingen 7 en 21 februari 2018

Op Aswoensdag (in 2018 op 14 februari) gaan heel wat mensen naar de kerk. Voor hen die volop carnaval hebben gevierd vormt de Aswoensdag een omslag van de uitbundigheid naar de innerlijkheid. Zotternij en spot maken plaats voor inkeer en bezinning. De viering van Aswoensdag markeert een overgang van het een naar het ander.
Rond  Aswoensdag bieden we de gelegenheid om met elkaar een pas op de plaats te maken. We organiseren twee thema avonden rond boete en verzoening; wat kunnen we daarmee?
De eerste avond is het thema: Mensen met rafelrandjes, heerlijke mensen?!
De tweede avond: Elk mens die hef zich ‘n kruus te dragen ( lied van Daniël Lohues ). Vertaling: ieder mens heeft zijn eigen kruis te dragen.  
Op de avonden wordt op beeldende wijze ook info gegeven over de klassieke rituelen rond boete en verzoening. 
Data/tijd 7 en 21 februari van 20.00-22.00 uur
Plaats: Dominicanenklooster
Leiding: pastor Hans Schoorlemmer en ds. Nelleke Eygenraam
Kosten:  € 5,00 (voor beide avonden  samen) 
Opgave: vóór 29 januari 2018 per mail aan , via het aanmeldingsformulier of door te bellen met Nelleke Eygenraam (038-4525223)
 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
copy inleveren maandag voor 12.00 uur
op 18 sep; 23 okt; 20 nov.

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.