PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Verkendag pionieren op 31 mei 2018 in SIO Verkendag pionieren op 31 mei 2018 in SIO

Op donderdag 31 mei 2018  is er in SIO (bij de Adventskerk), Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle. Van 14.00-17.00 voor predikanten en kerkelijk werkers. Van 19.30-21.30 voor kerkenraadsleden, gemeenteleden en overige geïnteresseerden.

De Protestantse Kerk in Nederland maakt ruimte voor pioniersplekken: experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets (meer) met de kerk hebben. We delen met u wat de huidige ontwikkelingen zijn in Nederland en wat dit voor u kan betekenen. Tegelijk kent pionieren in elke streek een eigen dynamiek en aanpak. Hoe kunnen we pionieren in de regio Zwolle?

Vanuit het landelijk projectteam pionieren begeleiden Christiaan Cevaal en Anneke van der Velden deze dag. Ook pionier Hans Tissink uit Zwolle is aanwezig om met zijn verhaal u te inspireren. U bent van harte uitgenodigd!

De toegang is vrij. Wel graag aanmelden via  met vermelding van de datum van de verkendag en of u ‘s-middags of ‘s-avonds aanwezig bent. Graag voor 24 mei 2018.
Bij vragen kunt u bellen met 030-8801880. Meer informatie over pionieren vindt u op www.lerenpionieren.nl
 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.