PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Leeskring `vergeven' 10 jan; 14 feb; 14mrt & 11 apr 2019 Leeskring `vergeven' 10 jan; 14 feb; 14mrt & 11 apr 2019

De Duitse filosofe Svenja Flasspöhler schreef een intrigerend boek dat in het Nederlands vertaald werd onder de titel ‘Vergeven. Omgaan met onrecht’ (Uitgeverij Ten Have, ISBN 9789025905934, €19,99). Vanuit een ingrijpende gebeurtenis in haar eigen leven reflecteert ze met behulp van schrijvers, filmmakers en filosofen op de (on)mogelijkheid van vergeving. Zij doet dit vanuit een niet-religieuze invalshoek. Een uitdaging om met elkaar te lezen en te doordenken.
Op donderdagavond, afwisselend in de Oosterkerk en de Adventskerk, telkens om 20:00 uur.
Data: 10/1 Oosterkerk; 14/2 Adventskerk; 14/3 Oosterkerk; 11/4 Adventskerk
Begeleiding: ds. Iemke Epema en ds. Nelleke Eygenraam
Kosten: € 2,00 per keer
Informatie: Nelleke Eygenraam (038-4525223, )
Opgave: graag vóór 31 december via het aanmeldingsformulier of door een mailtje te sturen naar

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er
OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk.
In het seizoen 2018-2019 zijn deze diensten op 2 december 2018 en 12 mei 2019 om 19.00 uur en op 24 februari 2019 en 31 maart 2109 om 9.30 uur in samenwerking met WidZdiensten.
Het jaarthema is: Bron van Leven.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:

vacant
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.