PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Oecumenische ontmoetingen `De reis van je leven': 13 en 20 maart 2019 Oecumenische ontmoetingen `De reis van je leven': 13 en 20 maart 2019

Je beseft het pas gaandeweg het volwassen en ouder worden: je leven is een weg, een reis. Feitelijk is je levensreis begonnen toen je geboren werd, maar eigenlijk al veel eerder. Ieder mens gaat betreedt een weg waarop anderen zijn voorgegaan. En op de reis van je leven zijn er medereizigers. “God roept een mens op weg te gaan” bezingt een lied van Henk Jongerius. Zonder dat zijn naam genoemd wordt begint het lied bij Abraham om via Mozes en Jezus bij onszelf terecht te komen: ieders eigen levensreis. Hierbij willen we graag op twee woensdagavonden stilstaan. Met beelden en bezinning, met verdieping en verstilling. We kijken oa naar de beeldmeditatie ‘Christoforus, de legende van een heilige’. Juke Hudig heeft het levensverhaal van de reispatroon met krijttekeningen weergegeven.
Data/tijd: woensdagavond 13 en 20 maart van 20.00-22.00 uur
Plaats: Dominicanenklooster
Leiding: pastor Hans Schoorlemmer en ds. Nelleke Eygenraam
Kosten: € 10,00 (voor beide avonden samen)
Opgave: graag vóór 27 februari 2019 per mail aan
Opgave kan ook via het aanmeldingsformulier bij de Informare (van de Adventskerk) of door te bellen met Nelleke Eygenraam (038-4525223)
 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er
OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk.
In het seizoen 2018-2019 zijn deze diensten op 2 december 2018 en 12 mei 2019 om 19.00 uur en op 24 februari 2019 en 31 maart 2109 om 9.30 uur in samenwerking met WidZdiensten.
Het jaarthema is: Bron van Leven.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:

vacant
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.