PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Waarom bidden en wat is bidden eigenlijk?: 6 & 20 mrt 2019 Waarom bidden en wat is bidden eigenlijk?: 6 & 20 mrt 2019

Geloven in God is vandaag de dag niet vanzelfsprekend. En bidden al helemaal niet. Tot wie richten we ons? En wat zeggen we dan? Wie hoort ons als we bidden? En waarom zouden we het doen? Vragen te over, tot we ontdekken dat bidden begint met stil worden en ons open te stellen voor de stem van God. Zo kan bidden de beweging maken van vragen naar antwoorden en dankzegging. Op twee woensdagochtenden willen we ons verdiepen in de Paasgebeden waarin ook deze beweging gemaakt wordt. In verschillende kerktradities (orthodox, oriëntaals, anglicaans, katholiek en protestants) worden ze gebeden en gezongen. Uit welke spirituele bronnen putten ze? Hoe kunnen deze gebeden ons helpen bij ons persoonlijke gebedsleven of in de kerkelijke liturgie?
Datum:   woensdag 6 en 20 maart 2019
Plaats/tijd:  Wijkcentrum S.I.O. 9.30 uur – 11.00 uur
Inleiding:  Ds. Jaap van Slageren
Kosten:  € 2,00 per keer voor koffie en thee
Informatie:  Ds. Henk Ottevanger,tel.038-4600659    e-mail:
Opgave:  via aanmeldingsformulier of  e-mail naar

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er
OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk.
In het seizoen 2018-2019 zijn deze diensten op 2 december 2018 en 12 mei 2019 om 19.00 uur en op 24 februari 2019 en 31 maart 2109 om 9.30 uur in samenwerking met WidZdiensten.
Het jaarthema is: Bron van Leven.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:

vacant
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.