PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
25 jaar geestelijke verzorging op 14 mei 2019 25 jaar geestelijke verzorging op 14 mei 2019

Op 26 mei viert Annie Hasker, gemeentelid van de Oosterkerk en geestelijk verzorger, dat zij 25 jaar lang predikant is. Ze heeft vanaf het begin van haar predikantschap alleen in zorginstellingen gewerkt, eerst in een verpleeghuis Weidesteijn in Hoogeveen en sinds 2004 in de Isala in Zwolle. Op dinsdag 14 mei , aanvang 20 uur, komt ze in de Oosterkerk iets vertellen over wat ze in die 25 jaar allemaal heeft zien veranderen. In de gezondheidszorg worden er veel ethische beslissingen genomen. Haar taak is meer en meer verschoven naar ethiekondersteuning van patiënten en medewerkers. Ze is gespecialiseerd in het voeren van morele gesprekken in tweetallen en met groepen. Deze avond laat ze iets zien van hoe zo’n gesprek verloopt. Er is volop ruimte voor vragen van deelnemers.

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er
OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk.
In het seizoen 2018-2019 zijn deze diensten op 2 december 2018 en 12 mei 2019 om 19.00 uur en op 24 februari 2019 en 31 maart 2109 om 9.30 uur in samenwerking met WidZdiensten.
Het jaarthema is: Bron van Leven.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:

vacant
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.