PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Rouwbegeleiding Rouwbegeleiding

De pastorale beroepskrachten van de Adventskerk zijn de aangewezen personen voor individuele begeleiding van rouwenden. Echter contact met anderen die zich in een soortgelijke situatie bevinden kan erg helpend zijn. De beide predikanten en de kerkelijk werker kunnen dan doorverwijzen naar Hedera, centrum voor rouwbegeleiding, een initiatief van Nieske Willems, gemeentelid van de Adventskerk.

In het kader van Hedera wordt ook de traditie van rouwverwerking in groepsverband voortgezet, een vorm van pastoraat die meer dan 20 jaar geleden in de Adventskerkgemeente werd opgestart. Van het begin is dit groepspastoraat niet strikt wijkgebonden en staat open voor iedereen. Het is een activiteit die niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad valt maar wel haar instemming heeft. 

Hieronder vindt u enige informatie:
Hedera, centrum voor rouwbegeleiding biedt mensen van alle leeftijden mogelijkheden om lotgenoten te ontmoeten na het overlijden van een geliefd persoon. Maandelijks worden onder meer het rouwcafé, de wandeling, een filmavond en creatieve bijeenkomsten georganiseerd. Verder zijn er verschillende rouwgroepen, waaronder de "Lotgenoten in rouw"- groep, ”Rouwen om een kind”- groep en een 21+ groep. Ook zijn er eenmalige en groepsactiviteiten voor kinderen en jongeren. 
 

Om de kosten te dekken wordt voor een aantal activiteiten een financiële bijdrage gevraagd.
Voor opgave en/of meer informatie zie website:  www.rouwbegeleidinghedera.nl
Nieske Willems, tel. 4654484.
 

 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.