PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds

De eerste tekenen van bestaan van het verjaardagfonds dateren uit 1957 waar mevrouw Bartelts de inkopen en uitgaven van het verjaardagfonds in een schriftje noteerde. De attenties zijn in de loop der jaren veranderd: in het jaar 1957 zien wij in het, keurig bijgehouden, schrift dat de attenties voor "bejaarde mannen" een sigaar was. Aan de bestellingen te zien werd er ook vaak melk gegeven.

Het jaarlijkse dagje uit was er ook toen al: in 1962 ging men een dagje uit met een busreis in de buurt van Nijverdal. Er reden drie bussen en 120 mensen gingen mee, de prijs hiervan was toen fl. 304,=.
Er werd een kerstviering gehouden met koffie, borstplaat, cake, kransjes en sigaren voor fl. 21,26. Het is een kostelijk schriftje om te bekijken. Ook de oude nota's zijn bewaard.

Tegenwoordig wordt de inkoop van kaarten, cadeautjes voor de pasgeborenen en de bekende bruine geldenvelopjes geregeld door Gré Boertjes, die tevens het organiseren van de jaarlijkse reis op zich neemt en de financiële administratie beheert.
Onze gemeente is voor het verjaardagfonds onderverdeeld in 12 wijken, die elk een coördinator hebben. Deze verdeelt het werk weer tussen de vrijwilligers die elk een aantal straten voor hun rekening nemen.

De bedoeling is dat ieder gemeentelid boven de 20 jaar op de verjaardag een kaartje krijgt. Tot onze spijt moest die leeftijdsgrens gesteld worden omdat er te weinig vrijwilligers zijn om ook al onze kinderen van een verjaardagskaart te voorzien.
Bij geboorte komt iemand van het verjaardagsfonds langs met de luiermand; hierin zitten leuke attenties waaruit men iets kan kiezen en een heel lief gebedenboekje met muisjes en natuurlijk ook de informatiefolder over het dopen in de Adventskerk.
Sinds januari 2009 worden uit het Verjaardagsfonds ook de bloemen die
tijdens de erediensten op het liturgisch centrum staan, betaald.
Deze worden na afloop van de avonddiensten bezorgd bij zieken in onze wijk

Ook voor de jubilaris gaat het verjaardagsfonds op pad met een mooie bos bloemen.
Voorts kan men vanaf de 75ste verjaardag rekenen op een bezoekje en een bloemetje of presentje. Dit is ook de leeftijd waarop men een uitnodiging voor het jaarlijkse reisje kan verwachten (we zijn overigens niet zo streng met de leeftijd want het is gewoon gezellig).
En ieder jaar sluiten we af met een kerstgroet en attentie voor de 75-plussers.

Soms hebben we wat geld over zodat wij kunnen bijdragen voor grote projecten in de kerk zoals de piano destijds. Helaas moet er ook wel eens wat bezuinigd worden, op de paaspresentjes bijvoorbeeld, die wij in 2003 besloten hebben te stoppen.

Al deze dingen moeten natuurlijk bekostigd worden en daarvoor is het bruine envelopje dat u ieder jaar (per wijk op een verschillend moment) in de bus aantreft. Met zijn allen maken we mogelijk dat wij als sociale gemeente betrokken met elkaar omgaan. We hopen dan ook, nu de kosten iets hoger zijn geworden dan in 1957, op uw bijdrage voor ons werk als verjaardagfonds!

Gre Boertjes, tel. 4650260
 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.