PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Doopdienst / doopfoto's Doopdienst / doopfoto's

Doopdienst
Ongeveer zes keer per jaar is er een doopdienst, waarin meerdere kinderen worden gedoopt. Vooraf heeft de dienstdoende predikant een gesprek met de doopouders.

 

Het idee achter de doopfoto's
In de Adventskerk wordt telkens door één van de twee vaste fotografen gefotografeerd tijdens de doopdiensten. Als gemeente willen we er voor zorgen dat er naast de doopkaars en de doopkaart ook beelden worden meegegeven aan de gezinnen als herinnering aan de doopbediening. Belangrijkste reden voor de keuze van inzet van slechts één fotograaf is de volgende: Omdat er regelmatig meerdere dopelingen zijn, bestaat de kans dat er meerdere fotografen en videocamera's staan opgesteld, hetgeen de gang van zaken in de dienst en het zicht op het dopen niet ten goede komt

Doopgesprek
Tijdens het doopgesprek is er aandacht voor de fotoregeling en voor de positie op het liturgisch centrum en bij het doopvont, die de doopouders het beste kunnen innemen ten opzichte van de fotograaf, die zich links vooraan bevindt. Vooral als er nog andere kinderen (broertjes en zusjes) bij de doop zijn, is het tenslotte toch de bedoeling dat die er ook duidelijk opstaan.

Welke foto's worden genomen
- een foto bij het noemen van de naam.
- een foto van het uitschenken van het doopwater.
- een foto van het aansteken van de doopkaars.
  (Vaak heeft degene die de kaars aansteekt een bijzondere betekenis voor de ouders / de dopeling. Een dierbare herinnering!) .
- Als er gelegenheid voor is: een overzichtsfoto van de doopouders en kinderen op het liturgisch centrum (met brandende doopkaars) tijdens het zingen.
- foto's van de liturgische symbolen e.d.: de kaarsen, het doopvont, de bloemen.


Bezorging
Een Cd-rom met de foto's wordt door de doopfotograaf bij de doopouders thuisbezorgd. Het is de bedoeling dat dit binnen ong. twee weken gebeurt. De foto’s kunt u direct op de computer bekijken. Met de CD-rom kunt u tegenwoordig naar vrijwel iedere fotoservice en kunt u aangeven welke foto’s, in welk aantal en op welk formaat, u wilt laten afdrukken.

Wanneer u er geen bezwaar tegen hebt, kunnen wij de foto’s vrij snel na de dienst op de website www.adventskerk.nl plaatsen. Leuk voor belangstellende gemeenteleden maar ook bijzonder om uw familie of kennissen ‘van verre’ op te attenderen.

Kosten
De doopouders wordt verzocht de gemaakte onkosten voor de cd-rom met de foto's over te maken op de rekening van de gezamenlijke wijkkas. Bij de afgeleverde producten zit ook de informatie over de onkosten en de wijze van betalen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: André Kruiswijk, tel. 4652165 of Paula Santbulte, tel. 4651044

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.