PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Ouderensoos

Ouderensoos

De ouderensoos, ook wel: Trefpunt 55-plus. Elke dinsdagmiddag wordt er in wijkcentrum SIO, zaal 2, van 14.30 uur tot 17.00 uur, een soos georganiseerd voor ouderen vanaf 55 jaar.

De Ouderensoos maakt deel uit van de Stichting Welzijn Ouderen Zwolle (SWOZ). Sinds september 2005 is iedereen op de dinsdagmiddag hartelijk welkom. In oktober is er een uitstapje, en de laatste dinsdag in april is er een gezellige middag met ????. Aan het einde van het seizoen, begin mei, vindt het jaarlijkse uitstapje plaats.

Wat we zoal doen: bingo, sjoelen, kaarten en rummikub spelen. Verder organiseert de Ouderensoos een Paasviering, een Kerstviering met broodmaaltijd en een Sinterklaasviering.

Kosten € 2,50 per persoon per maand. Koffie en thee kosten € 0,95 per keer.

Voor nadere inlichtingen over het Trefpunt en haar activiteiten kunt u zich wenden tot:

SWOZ, tel. 4291281

Hanneke Maat, 06-43977559

 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.