PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Diaconale Raad Diaconale Raad

De Diaconale Raad probeert op te roepen tot en invulling te geven aan het "diaconaal gemeente zijn", dus het daadwerkelijk omzien naar en zorgen voor elkaar. Met name omzien naar en zorgen voor diegenen in onze samenleving die onze steun hard nodig hebben.

Door de raad worden uitgesproken diaconale zaken behartigd. Het is een bestuurlijk orgaan dat informatie inwint over allerlei diaconale zaken zoals bijvoorbeeld vakantieweken, sociale voorzieningen en -wetgeving. De ambtsdragers zijn beschikbaar als er steunaanvragen komen.
Gemeenteleden kunnen bij problemen via de ambtsdrager of de predikant een beroep doen op de Diaconale Raad. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht.

Verder zorgt de Diaconale Raad voor de toerusting van de andere ambtsdragers en zij die actief zijn op het "kerkelijk erf".
Ook probeert de raad, samen met anderen, concreet invulling te geven aan de dienst der barmhartigheid, de dienst van schrift en tafel, biddag en dankdag voor gewas en arbeid.

Via nieuwsbrieven en mededelingen op de liturgie brengt zij diaconale zaken en activiteiten onder de aandacht van de gemeente.

 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.