PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Gedachteniswand Gedachteniswand

Sinds november 2011 siert een keramisch object de achterwand van de kerkzaal.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is de ‘wand’ in gebruik genomen.
Er is sprake van een dragende functie bij de gedachtenis van overledenen. Veel symbolische beeldtaal is erin opgenomen.

Ladder: De verbinding tussen hemel en aarde.  (Gen. 28)
Hebreeuwse letter Beth:  Beth-el=Huis van God. Hier: huis van troost. De letter lijkt op een open huis met een dak boven het hoofd, steun in derug en grond onder de voeten. De open kant staat voor perspectief, uitzicht.
Regenboogkleuren: Belofte en vertrouwen
Dragende handen.  ‘Bij leven ensterven weten we ons gedragen door de levende God’.
Draagstenen: de plaatsen waarop de naamstenen van overleden mensen geplaatst kunnen worden. Na een overlijden brandt er een vlam op de draagsteen in het midden van de Beth.
Cirkel: De cirkel is de vorm die ons er aan herinnert dat we samen leven en tevens duidt zij de eeuwigheid.
De Adventskerk hoopt dat er zo ruimte isvoor rituelen rond de intense momenten van het leven.

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.