PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Gebedsgroep Adventskerk Gebedsgroep Adventskerk

Gebed is de weg waardoor God zijn werk en kracht toont. Gebed maakt ons betrokken bij Gods plannen en betrokken op elkaar. Door samen te bidden worden we persoonlijk gesterkt in ons geloof en wordt de gemeente versterkt.

Maandelijks bidden we voor onderwerpen waar de kerkelijke gemeente mee te maken heeft.
Zowel organisatorische, bestuurlijke en persoonlijke gebedspunten worden ingebracht.

We bidden samen omdat we geloven in de kracht van het gebed. In Psalm 127:1 staat:
”Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers”. Door te bidden leggen we de dingen in Gods hand en geloven en verwachten we Zijn hulp.

De gebedsgroep functioneert onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Elke 1e woensdag van de maand komen we samen in de consistorie van 18.45-19.45uur
Er is geen ervaring nodig om te bidden, die krijg je door mee te doen.

Via de contactpersoon van de gebedsgroep kunnen gebedsintenties ingebracht worden.
Ook als u zelf de gebedsgroep niet bezoekt en u wilt gebedssteun, dan kan dat. Er wordt discreet met de door u aangedragen informatie omgegaan.

Contactpersoon: Willy Meijer
Email:
Tel. 038-4606710
 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.