PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Doop en Belijdenis Doop en Belijdenis

De doopzondagen in het seizoen 2016-2017 zijn:
9 oktober, 15 januari , 14 mei 2017, 16 juli en 15 oktober 2017. Ouders die hun kind willen laten dopen wordt gevraagd dit tijdig te melden bij één van de predikanten. Naast genoemde doopzondagen biedt ook de Paasnacht de gelegenheid tot doop. In 2017 op zaterdag 15 april om 22.00 uur. In deze bijzondere viering wordt stil gestaan bij iedereen die ooit gedoopt is en wordt ook de doop van de kinderen in het afgelopen jaar herinnerd. Deze bijzondere dienst is daarom ook de gelegenheid bij uitstek voor het doen van belijdenis. Voorafgaand hieraan is er voor de geloofsleerlingen belijdeniscatechese. Dit seizoen wordt deze vorm van catechese aangeboden door de Adventskerk (de Nelleke Eygenraam) en de Oosterkerk (ds. Iemke Epema) samen. Oriëntatieavond op woensdag 5 oktober 2016, 20.00 u in de Oosterkerk. Zie ook verderop het aanbod van Vorming & Toerusting.
Tijdens doopdiensten worden alleen foto’s gemaakt door één van de fotografen van de Adventskerk: Paula Santbulte of André Kruiswijk.

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.