PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 

Dit zijn de foto's van de Adventskerk

De eerste mappen bevatten recente foto's van een onlangs uitgevoerde activiteit en blijven enkele weken op de site. De map "Het kerkgebouw" laat een rondgang zien in SIO en Adventskerk". De map "Foto's van vroeger" laat een impressie zien van de activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden. Al moet u er wel bij bedenken dat 'vroeger' voor de Adventskerk nog niet zo heel lang is.

8 april; Doopdienst David Hugo van der Spek


Foto's      André Kruiswijk

Bekijk alle foto's
 
11 maart 2018 Verbintenisdienst van ds Irma SmitsFoto's; André Kruiswijk

Bekijk alle foto's
 
Trouwdienst 17 januari 2016

De dienst van 17 januari stond in het teken van de huwelijkszegen van Jimmy Bethlehem en Prita Latif. Ook werd de dienst van Schrift en Tafel gevierd. 
                                           foto's;  André Kruiswijk

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest 24-12-2015

Foto's: Paula Santbulte

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 23 augustus 2015

Foto's: Paula Santbulte

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 11 januari 2015

Foto's: Paula Santbulte

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest 24 december 2014

Foto's: Paula Santbulte

Bekijk alle foto's
 
Serious Request 2014

Op zondag 21 december zijn we met de jongeren van XL/XXL naar Haarlem geweest om de opbrengst van de acties te overhandigen aan de mensen in het glazen huis.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 16 november 2014

Foto's: Paula Santbulte

Bekijk alle foto's
 
link naar foto's weekeinde Contactgroep Schwerin

Vanuit onze laatste vergadering van de "Contactgroep Adventskerkgemeente Zwolle-Zuid – Petrusgemeinde Schwerin-Grosser Dreesch" is mij gevraagd om de link van het beeldverhaal met mijn persoonlijke ervaring omtrent de Rüste (het gezamenlijke weekend begin oktober 2011) op te nemen binnen de website van de Adventskerkgemeente.

http://factorywall.wikispaces.com/Factorywall+804

 

Bekijk alle foto's
 
30-jarig jubileum van de cantorij

Op zaterdag 12 november vierden wij, als Adventskerkcantorij ons dertigjarig bestaan met een repetitiemiddag en drankje en een warm en koud buffet, verzorgd door SIO.
We hebben mooie dingen gezongen voor de volgende kerkdiensten op zondag 20 november en de kerstnachtviering.
Met een vrolijk spel hebben we daarna genoten van elkaar, de drankjes en het eten.
In het fotoalbum op deze website ziet u een impressie van deze dag.
En  .  .  . wilt u er bij het volgende lustrum bijzijn?
U bent altijd welkom om eens kennis te maken op maandagavond om 19.30 uur.

Bekijk alle foto's
 
Foto's van vroeger

Foto's van activiteiten die geweest zijn, in een langer verleden en in een recenter verleden.

Foto's van Clubweekenden, Startactiviteiten, Volleybal, Afscheid en Welkom, Schwerin, Taize, Roemenie, Concerten, Kunst, en natuurlijk de zondagse vieringen. Teveel om allemaal te laten zien. Daarom hier een selectie van de afgelopen jaren.

Als je op een foto klikt staat er soms nog een verhaaltje bij.

Bekijk alle foto's
 
Het kerkgebouw

Wat foto's van de omgeving en het interieur van de kerk

Bekijk alle foto's
 


 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er
OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk.
In het seizoen 2018-2019 zijn deze diensten op 2 december 2018 en 12 mei 2019 om 19.00 uur en op 24 februari 2019 en 31 maart 2109 om 9.30 uur in samenwerking met WidZdiensten.
Het jaarthema is: Bron van Leven.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:

vacant
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.