PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Gemeentegroeigroep Gemeentegroeigroep

In de Adventskerkgemeente bestaan inmiddels vier gemeentegroeigroepen, eigenlijk kernkringen binnen een gemeente.

Een gemeentegroeigroep bestaat uit 8 tot 12 personen die om de twee weken bij elkaar samenkomen. Het materiaal dat wordt gebruikt komt van het Evangelisch Werkverband of komt vanuit de voorbereidingsgroep. Ook in de Oosterkerk en de Jeruzalemkerk zijn er al gemeentegroeigroepen actief. Een gemeentegroeigroep is laagdrempelig, iedereen kan deelnemen !! Het is een middel om naast de kerkdiensten in kleiner verband over het geloof en de Bijbel te praten. Het gaat om elkaar de ruimte te bieden om te groeien in het geloof en te groeien als geloofsgemeenschap.

Het is meer dan een studiebijeenkomst, het is ook een bezinningsmoment, een moment van ontmoeting, waar gezelligheid een belangrijk onderdeel van is. De voorbereiding is veelal in handen van de deelnemers zelf, de groep bepaalt zelf ook de onderwerpen en de manier waarop het onderwerp behandeld wordt.

 

Mink de Vries tel. 4650494


 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.