PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Geschiedenis van de Adventskerk Geschiedenis van de Adventskerk

De Adventskerkgemeente in Zwolle Zuid is ontstaan uit de wijkgemeenten van de Hervormde kerk en de Gereformeerde kerk.

Vanaf 1987 is er sprake van een Samen Op Weg gemeente in Zwolle Zuid. Vanaf 2005 is er sprake van een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle.

Predikanten
Hier volgt een overzicht van de predikanten die in beide wijken hebben gestaan: 

 • Wiebe van der Hoek 1964 - 1983
 • Anton Riddersma 1-9-1979 - 2-12-1983
 • Ries Nieuwkoop 1980 - 16-11-2003
 • Ale Pietersma 1984 - 2000
 • Peter den Hengst 1-9-1990 - 31-5-1996
 • Anne Zweers 26-5-1996 - 2000
 • Anneke Kruithof-Looije (tijdelijk) 1-12-2000 - 30-6-2001
 • Trijnie Plattje (tijdelijk) 1-2-2003 - 25-1-2004
 • Han Wilmink 24-8-2003 - 1-2-2009
 • Nelleke Eygenraam 9-5-2004 - heden
 • Leen Bosgra (tijdelijk) 1-3-2009 - 31-1-2010
 • Hans Tissink 15-2-2010 - heden

Voor Ds. Van der Hoek waren er ook hervormde predikanten maar die hadden Schelle, Ittersum en Oldeneel erbij.
Vanuit gereformeerd oogpunt hoorden Schelle, Ittersum en Oldeneel bij de Zuiderkerk en later Jeruzalemkerk. Anton Riddersma is per 10-9-1972 in dienst getreden als predikant van wijk C (Assendorp/Pierik). Per 1 september 1979 is wijk C samengevoegd met Zwolle-Zuid, waar toen de plannen voor nieuwbouw zich ontwikkelden.

Federatie wijkgemeenten en oprichting van SIO
De federatie van de beide wijkgemeenten in Zwolle-Zuid kan niet los worden gezien van de voorgeschiedenis in de periode dat er nog helemaal geen nieuwbouw was en de drie buurtschappen Schelle, Ittersum en Oldeneel nog veilig verscholen lagen tussen de IJssel en de spoorlijn.
De stichting SIO was een gezamenlijk initiatief van een aantal Hervormde en Gereformeerde inwoners van het gebied.
Het initiatief werd genomen door de heren Rozema van de Hervormde Kerk en Vink  van de Gereformeerde Kerk. De eerste gesprekken vonden plaats in de huiskamers van de beide heren. Het idee van een mogelijke samenwerking in die tijd niet vanzelfsprekend, het ging  eigenlijk tegen alle bestaande “kerkelijke normen” in. Toen er tussen de genoemde twee een eerste basis was gelegd is het in de beide kerkenraden besproken. Het was zeker geen hamerstuk. Het onstaan van het wijkcentrum SIO is een zeer moeilijke bevalling geweest; temeer omdat de centrale kerkerraden ook hun groen licht moesten geven.
Het eerste, oorspronkelijke, gebouw werd in 1962 geopend met Hervormde morgendiensten en vanaf 1965 Gereformeerde avonddiensten. Gezamenlijke diensten werden vanaf 1963(!) gehouden op tweede kerst- en paasdag en later ook op biddag, dankdag en oudejaarsavond.

Nieuwbouw
In 1977 begonnen besprekingen over kerkbouw in Zwolle-Zuid. Resultaat was de bouw van de Adventskerk, die in september 1982 werd geopend. Vanaf 15 september 1985 zijn alle kerkdiensten gemeenschappelijk.
Na de opening in 1982 hielden de Hervormde en de Gereformeerde wijkgemeente in eerste instantie ieder hun eigen kerkdienst, gelijktijdig. De een in de Adventskerk, de ander in de grootste zaal van het wijkcentrum. Maar de kinderoppas was vanaf het eerste begin al gezamenlijk. En vrij snel werden in de nieuwe kerk gezamenlijke diensten gehouden op elke eerste zondag van de maand, op de feestdagen en op alle zondagen van mei tot september. Toen de kerkenraden het eens werden over de toelating van kinderen aan het Avondmaal was de laatste hindernis genomen voor volledige gezamenlijkheid van alle diensten.

Wijkindeling Zwolle-Zuid
Ondertussen was de organisatie van alle wijk- en bezoekwerk in de 'Samen op Weg-situatie' in de herfst van 1985 een heel eind gevorderd. Het gebied van Zwolle-Zuid werd ingedeeld in secties, buurten en blokken met hun kerkenraadsleden, pastoraal medewerkers en contactpersonen.
Op 1 oktober 1987 kreeg dit zijn afronding in de officiële ondertekening van een federatieovereenkomst. Vanaf 1987 is er sprake van een Samen Op Weg gemeente in Zwolle Zuid. Vanaf 2005 is er sprake van een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle.

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.