PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Het Onze Vader en beeld en geluid: 17 januari 2019 Het Onze Vader en beeld en geluid: 17 januari 2019

Ooit reikte Jezus zijn leerlingen het gebed aan waarmee ze te allen tijde God konden aanroepen, ook als zij zelf geen woorden zouden hebben. Het is het bekendste gebed in de christelijke wereld geworden. Talloze mensen kennen het. Vaak hebben ze het Onze Vader als kind nog geleerd maar er verder nooit iets mee gedaan totdat ze uitgenodigd worden om het hardop mee te bidden, zoals wanneer ze bij het graf van een dierbare staan. Er is in kerken en kranten en andere media de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor het Onze Vader. Aan de vele woorden die er al aan gewijd zijn willen Peter den Hengst en Kees Meijer beelden en muziek toevoegen. Iedereen is welkom om op donderdagmiddag 17 januari met andere ogen te kijken naar beelden die Peter heeft gevonden bij de beden van het Onze Vader en met nieuwe oren te luisteren naar de muziek die Kees heeft verzameld.
Data: donderdagmiddag 17 januari 2019
Tijd : 13.30 – 15.30 uur
Plaats: wijkcentrum SIO/Adventskerk
Presentatie: Peter den Hengst en Kees Meijer
Kosten: € 2,00 pp
Informatie: Nelleke Eygenraam (038-4525223, )
Opgave: niet nodig

 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er
OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk.
In het seizoen 2018-2019 zijn deze diensten op 2 december 2018 en 12 mei 2019 om 19.00 uur en op 24 februari 2019 en 31 maart 2109 om 9.30 uur in samenwerking met WidZdiensten.
Het jaarthema is: Bron van Leven.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:

vacant
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.