PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Huisdiensten Huisdiensten

Bij ziekte of het naderen van de dood kunnen gemeenteleden verzoeken om een korte huisdienst. In de huiskamer of een kamer in het ziekenhuis verzamelen de zieke, familie, predikant, ouderling/contactpersoon en diaken zich. Samen doen ze een beroep op God. In gebed, zang en ritueel wordt God aangeroepen om ontferming. Het Dienstboek van de Protestantse Kerk biedt een variatie aan mogelijkheden. Daaraan is de ziekenzalving toegevoegd. De zalving met olie verwijst naar de heilige Geest. Zoals de olie in het lichaam binnendringt, zo wil Gods Geest het hart van de zieke verlichten en versterken in tijden van zorg en angst. De zalving is een gebedshandeling waarin God wordt gevraagd om kracht, aanwezigheid, heil en redding. In de Adventskerk hebben we hiervoor een eigen boekje gemaakt, in navolging van het Dienstboek van de Protestantse Kerk, met verschillende mogelijkheden voor een huisdienst in tijden van ziekte en het naderen van de dood. Wie een huisdienst wenst, kan contact opnemen met de wijkouderling of wijkpredikant. Zij vertellen u er graag meer over.

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.