PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Kerkenraad en Raden Kerkenraad en Raden

Moderamen

Voorzitter: Arend van den Beld, 038 465 2829, ouderling met een bepaalde taak
Scriba: Peter Izeboud, 4652967, ouderling met een bepaalde taak
Assessor: Anneke van der Meulen, 4652579, ouderling met een bepaalde taak
Lid: ds. Nelleke Eygenraam, 4525223, predikant
Lid: ds. Hans Tissink, 06-44480023, predikant

Ambtsdragers met een bepaalde taak

Behalve de ouderlingen die deelnemen aan het moderamen zijn er meer ambtsdragers met een bepaalde taak:

 • Jaap Drupsteen, 4651623 , ouderling voor rouw- en trouwdiensten
 • Henk van der Sar, ouderling-kerkrentmeester, Voorzitter dagelijks bestuur College van Beheer
 • Kees Meijer, diaken, Lid moderamen Centrale Diaconie
 • Gerrit Oosterveld, contactpersoon organisten  

Afgevaardigden naar de Algemene Kerkenraad

 • ds. Hans Tissink, predikant,
 • Geert Maarleveld, ouderling-kerkrentmeester
 • plaatsvervangend afgevaardigde, Peter Izeboud

Afgevaardigden naar de Classicale Vergadering Zwolle

 • Nelleke Eygenraam, predikant
 • Ton Kamphuis, ouderling-kerkrentmeester 
 • plaatsvervanger: vacature

Raden

 • Diaconale Raad
  voorzitter: Anna Oldenkamp, 4661645,
  secretaris: Harm-Jan Kenter 4657605,
  penningmeester: Gerard ter Avest, 4655186.
  overige diaconale taken:
  • Autodienst: Cees Vreugdenhil, 4527941
  • Bloemengroet: Wim de Groot, 4659719,
  • Jeugddiaken: Vacant;
  • Kerstattenties: Janneke van Dulmen, 06 272 54 210
  • Present:: Dicky Strijbos, 4654843;
  • ZWO: ds. Nelleke Eygenraam, 4525223.
 • Raad van wijkkerkrentmeesters
  voorzitter: Jan van der Spek 4603095, ouderling-kerkrentmeester
  Jan Duenk, 4601261, ouderling-kerkrentmeester
  Ton Kamphuis, 4604696, ouderling-kerkrentmeester 
  Herman Klaseboer, 4600562 ouderling-kerkrentmeester 
  Geert Maarleveld, 4650704, secretaris, ouderling-kerkrentmeester
  Anneke Tuit, 4654646, penningmeester, kerkrentmeester
   
 • Raad Eredienst
  voorzitter: vacant
  secretaris, Cornelie Smilde, 4650078, vanuit de Kerkenraad heeft Anneke van der Meulen zitting. (voor verdere informatie klik hier)
   
 • Jeugdraad -
  voorzitter: ,
  secretaris: Betsie Stellema, 4653617, vanuit de kerkenraad heeft de jeugdouderling zitting. (Jeugdouderling is vacant)
   
 • Raad Vorming en Toerusting
  voorzitter Christa Westerhof, 4654228,
  secretaris: Mieke van Harten,  4651347.

Pastorale Raad
voorzitter:  Anne Feima, 4656128
secretaris: vacature.
overige taken pastorale raad:
Gebedsgroep: Willy Meijer, 4606710

sectieouderlingen en diakenen

Gerenbroek

 • ouderling, vacature
 • Anna Oldenkamp, 466 1645 diaken

Geren/Gerenlanden

 • ouderling, vacature
 • diaken, vacature

Hanzeland

 • ouderling, vacature
 • diaken, vacature

Ittersum

 • ouderling, vacature
 • Gerard ter Avest, 4655186, diaken

Ittersumerlanden

 • Bert Letwory, 06 2813 9060, ouderling
 • diaken, vacature

Ittersummerbroek

 • vacature ouderling
 • Anna Oldenkamp, 4661645, diaken

Schelle-Schellerhoek-Oldeneel

 • Vacature, ouderling
 • Ina Stomp, 4653663, diaken

Schellerbroek

 • Attie Valkenburg,4658330, ouderling
 • Herman Kamphuis, 06 3845 1995, diaken

Schellerlanden

 • ouderling, vacature
 • ouderling, vacature
 • diaken, vacature

Oldenerlerlanden

 • ouderling, vacature
 • vacature ouderling
 • Joke Gosker, diaken

Oldenelerbroek

 • ouderling, vacature
 • Joke Gosker, diaken

Kievitsbloem

 • Jeanne Verhoeff, 4602907, ouderling
 • Ina Stomp, 4653663, diaken

Buitenwijkswonende gemeenteleden

 • Jelly van Pelt, pastoraal medewerker
Zandhove en De Mars
 • Mink de Vries, 465 04 94

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.