PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Koffie drinken Koffie drinken

Na de morgendienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er limonade.
Een goed moment om als gemeenteleden elkaar te ontmoeten en kennis met elkaar te maken, want kennen we elkaar en zien we naar elkaar om?

Dit "ontmoeten" vindt plaats in zaal 2, waarbij wekelijks enkele vrijwilligers de koffie verzorgen. Na elke dienst is ook de ouderling van ontvangst aanwezig en na de dienst van 10.15 uur veelal ook de voorganger. Dit biedt een goede gelegenheid om met voorganger of iemand van de kerkenraad in contact te komen. Als u graag iemand van de kerk wilt ontmoeten, spreekt u één van ons aan of lever het ingevulde strookje uit de (wekelijkse) liturgie bij één van de kerkenraadsleden in.

Na de Taizé-vieringen is er eveneens gelegenheid tot ontmoeting en koffiedrinken in de hal van de kerk.

Als u mee wilt helpen achter de koffietafel, kunt u zich aanmelden bij uw sectie-coördinator.

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.