PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Kort verslag bezoek aan de relatiebeheerders op maandag 17 oktober 2016 Kort verslag bezoek aan de relatiebeheerders op maandag 17 oktober 2016

We hebben we (Gebca, Johan en Mieke) een ontmoeting gehad met twee relatiebeheerders uit Myanmar te weten Marleen Brouwer en Ye Min. Zij zijn in dienst van ICCO en monitoren projecten van Kerk in Actie in Myanmar.
Marleen werkt hier sinds januari. Ze vertelde direct aan het begin van de avond, dat ze nog geen bezoek hadden gebracht aan Mae TAO Clinic (MTC) omdat dat project het verste weg ligt.
Kerk in Actie steunt Myanmar sinds 2002. In 2007 heeft een cycloon over het land geraasd en is er veel verwoest.
Sinds 2013 is een kantoortje in Rangoon geopend, waar o.a. KIA ( er zijn veel meer donoren) gehuisvest is.
De Ned. Ambassade werd 12 oktober 2016 geopend, we zagen bij deze feestelijke gebeurtenis een stralende Ye Min op de foto.
 
Marleen en Ye Min vertelden ons veel over de situatie in Myanmar. Grote groepen minderheden in het westen worden gediscrimineerd. Hier breken regelmatig gevechten uit.
Een kwart van de mensen is aangesloten op elektriciteit. De smartphone rukt op en verstrekt boeren informatie over hoe landbouw te bedrijven en het helpt de inwoners om zo zelf hun financiën te regelen.
De cultuur is overwegend conservatief, men is wars van openlijke affectie. (Men ervoer het als heel ongemakkelijk toen president Obama een kus gaf aan Aung San Suu Kyri en haar omhelsde).
 
Marleen en Ye Min vertelden dat de hervormingen in Myanmar heel langzaam gaan. In sommige gebieden zijn veel etnische conflicten en in Thailand leven ca 150.000 vluchtelingen. Het is een heel complex probleem. Veel land is gestolen door militairen en teruggave is een heel ingewikkeld probleem. Ook zijn er nog veel landmijnen aanwezig die de gebieden gevaarlijk maken.
 
Het optimisme onder de bevolking is groot. Maar er zijn ook, zoals Marleen en Ye Min vertelden, veel uitdagingen om aan te werken zoals:

  • Veiligheid ( nog steeds een groot issue)
  • Voedsel zekerheid ( droogte in binnenlanden en overstromingen; natuurrampen 140.000 of meer doden (hulp van buiten af werd door de overheid geweigerd)
  • Veel illegale houtkap
  • Infrastructuur (wegen zijn vooral op lange afstanden niet goed)
  • Onderwijs, is jaren genegeerd; een hele generatie is door de politieke situatie niet opgeleid.
  • Landrechten (vooral in afgelegen gebieden) een belangrijke mensenrecht. Oorspronkelijk land is door het militaire regime afgenomen. Dit heeft nog steeds effect op de sociale zekerheid.
  • In bepaalde gebieden heerst nog steeds corruptie
De ontwikkelingen zijn pril en Aung San Suu Kyi moet spitsroede lopen om de verschillende groeperingen bij elkaar te houden, daardoor zijn de mensenrechten niet altijd een eerste prioriteit.
MTC
Op onze vraag hoe de situatie in vluchtelingen kampen in de buurt van MTC is, vertelden Marleen en Ye Min dat er veel problemen zijn te weten : prostitutie en mensenhandel omdat nog zoveel mensen, en met name kinderen, niet geregistreerd zijn. En teruggaan naar Myanmar is op dit moment nog te gevaarlijk en erg onzeker.
 
Het ligt in de planning dat Marleen en Yin Min de komende tijd het MTC gaan bezoeken. En ze hebben toegezegd de vragen die we hebben meegenomen zoveel mogelijk te zullen beantwoorden. Met name de vraag "Wat kost de gemiddelde opvang en scholing door MTC voor een kind per jaar "’. Ze vertelde dat dit soort aandachtpunten ook in de training besproken zijn. Daarnaast zal ze proberen nieuwe foto’s en filmpjes te verzamelen. We kunnen als we vragen hebben haar mailen:

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.