PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Leeskring "Geduld met God" (op donderdagavond 19/10, 16/11, 18/1, 22/2, 22/3 & 19,4) Leeskring "Geduld met God" (op donderdagavond 19/10, 16/11, 18/1, 22/2, 22/3 & 19,4)

We lezen samen ‘Geduld met God'. Twijfel als brug tussen geloven en niet geloven’ van de Tsjechische priester Tomás  Halík. Hij nodigt ons als lezer uit om vanuit de figuur van de buitenstaander Zachëus, die vanuit zijn plek in de boom kijkt naar wat geloof zou kunnen zijn, ons eigen geloof en ongeloof te onderzoeken. We delen onze leeservaringen in zes avonden, o.l.v. ds. Nelleke Eygenraam en ds. Iemke Epema, afwisselend in de Adventskerk en in de Oosterkerk, telkens de derde donderdag van de maand. We beginnen op do 19/10 om 20 uur in de Adventskerk. De andere donderdagen zijn 16/11 (december slaan we over) 18/1, 22/2, 22/3 en de afsluiting is op 19/4 in de Oosterkerk. Van deelnemers wordt verwacht dat ze het boek zelf aanschaffen (kosten 19,50) en € 2,00 per avond betalen voor koffie en thee en gespreksmateriaal.
Data: 19/10, 16/11, 18/1, 22/2, 22/3, 19/4
Tijd:  20.00 uur
Plaats:  wisselend in de Oosterkerk en Adventskerk.
1e keer in de Adventskerk  
Kosten: € 2,00 pp per avond en gespreksmateriaal
Informatie: ds. Nelleke Eygenraam of ds. Iemke Epema
Opgave: vóór 5 oktober via het aanmeldingsformulier of een e-mail naar   of telefonisch bij Iemke Epema of Nelleke Eygenraam.

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
copy inleveren maandag voor 12.00 uur
op 18 sep; 23 okt; 20 nov.

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.