PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Levensthema’s voor 60-plussers: Bijbelse Symbolen Levensthema’s voor 60-plussers: Bijbelse Symbolen

Mensen van 60 jaar en ouder zijn van harte welkom om zich gezamenlijk te verdiepen in Bijbelse symbolen. Door de hele Bijbel heen wordt gebruik gemaakt van symbolen die iets vertellen over het leven van mensen. Ze raken de kern van ons bestaan. Op zeven donderdagmiddagen zullen we er nader op ingaan. In de maandelijkse bijeenkomsten worden verschillende werkvormen toegepast, zoals film, groepsgesprek, muziek, beeldende kunst.
Leeftijd: 60+
Aantal: max. 12 personen
Leiding: Nelleke Eygenraam
Plaats/tijd: wijkcentrum SIO (Thorbeckelaan 2), zevenmaal op donderdag 14.00-16.00 u
Data: 25 oktober 2018, 22 november 2018 , 13 december 2018, 24 januari 2019, 21 februari 2019, 21 maart 2019 , 25 april 2019
Kosten: per keer € 2,00 voor koffie/thee + € 1,00 voor drukwerk
Opgave: oktober per mail aan  of telefonisch bij Nelleke Eygenraam (038-4525223)

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er
OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk.
In het seizoen 2018-2019 zijn deze diensten op 2 december 2018 en 12 mei 2019 om 19.00 uur en op 24 februari 2019 en 31 maart 2109 om 9.30 uur in samenwerking met WidZdiensten.
Het jaarthema is: Bron van Leven.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:

vacant
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.