PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Myanmar, bescherming staatloze kinderen op de grens van Thailand Myanmar, bescherming staatloze kinderen op de grens van Thailand

Een project van Kerk in Actie waar we ons als Adventskerkgemeente voor de periode 2016 – 2018 (komende drie jaar) mee verbinden.
Door het langdurig conflict in Myanmar( Birma) zijn veel Myanmarezen, speciaal uit etnische minderheden, naar en over de grens met Thailand gevlucht. In 2010 waren er meer dan 150.000 vluchtelingen in Moe Sot en in het Pho Phra district van de noordelijke provincie Tak. De toekomst van de kinderen van de vluchtelingen ziet er slecht uit. Zonder zaken als onderwijs, goede huisvesting en gezondheidszorg hebben de kinderen weinig kans op een goede toekomst. Daarmee komen hun basisrechten in het gedrang. (deze zin eruit:De Mae Tao Clinic (MTC) onderneemt hiertegen actie.)
In 2005 heeft de regering van Thailand een wet aangenomen waarin staat dat alle kinderen die in Thailand leven toegang tot onderwijs moeten krijgen, ongeacht ras, nationaliteit of wettelijke status. Helaas lukt het nog niet altijd om migrantenkinderen onderwijs te laten volgen. Dit komt bijv. omdat de kinderen geen geboortebewijzen hebben, of door kosten, vervoersproblemen, taalbarrières of om dat ze gestigmatiseerd worden en niet naar school kunnen.
Vanaf 1995 geeft de organisatie Mae Tao Clinic ( MTC) onderwijs aan kinderen die uit Myanmar komen en in het gebied Mae Sot verblijven.
De MTC en vele andere nationale en internationale organisaties hebben intussen migrantenscholen opgericht om het groeiend aantal kinderen in dat gebied op te vangen. Er zijn 61 scholen voor ongeveer 10.800 kinderen. Dat aantal scholen is nog veel te weinig. Geschat wordt dat er ongeveer 30.000 Myanmarese kinderen in dat gebied zijn.
Het onderwijsprogramma van MTC groeide uit tot een totaal programma, een kinderbeschermingsprogramma, waarin alle problemen gezamenlijk worden aangepakt. Het gaat daarbij om zaken als voedsel, gezondheid en onderdak, maar ook om geboorteregistratie, kinderbescherming en psychosociale ondersteuning.
Wij zetten ons graag in voor dit project. U doet met ons mee?
ZWO-commissie
Zie ook:
http://www.kerkinactie.nl/projecten/bescherming-van-staatloze-kinderen-2#more-info
Rekeningnummer:
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, onder vermelding van:
PLUS K001575

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.