PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Predikanten Predikanten

Ds. N.A. (Nelleke) Eygenraam.
Egelveld 22, 8017 LV Zwolle,
tel. 038 - 452 52 23,
email: .
Voor de wijken Schelle, Schellerlanden, Schellerbroek, Oldeneel, Oldenelerlanden, Oldenelerbroek, Schellerhoek en Hanzeland

Ds. J.T. (Hans) Tissink
Dantzigstraat 4, 8017 KN  Zwolle
tel. 038 337 44 06
email:
Voor de wijken Geren, Gerenlanden, Gerenbroek, Ittersum, Ittersummerlanden, Ittersummerbroek.

 
Kerkelijk werker Kerkelijk werker

Dhr. D.J. (Dirk Jan) Steenbergen
Ravelstraat 20
8031 DD Zwolle
tel. 038 - 4662433
e-mail: .
Jongerenwerker (part-time).

 
Kerkenraad en Raden Kerkenraad en Raden

Moderamen
Voorzitter: Arend van den Beld, 4652820, ouderling met een bepaalde taak
Scriba: Peter Izeboud, 4652967, ouderling met een bepaalde taak
Assessor: Anneke van der Meulen, 465 2579, ouderling met een bepaalde taak
Lid: ds. Nelleke Eygenraam, 452 5223, predikant
Lid: ds. Hans Tissink, 06 444 80 023, predikant

Voor overige leden Kerkenraad en bezetting van de Raden LEES MEER .............

lees meer »
 
Contactpersonen activiteiten Contactpersonen activiteiten

Namen en telefoonnummers van de contactpersonen van de diverse activiteiten en groepen vindt u in de Informare. Klik hier om de Informare 2016-2017 te openen. 

 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er
OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk.
In het seizoen 2018-2019 zijn deze diensten op 2 december 2018 en 12 mei 2019 om 19.00 uur en op 24 februari 2019 en 31 maart 2109 om 9.30 uur in samenwerking met WidZdiensten.
Het jaarthema is: Bron van Leven.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:

vacant
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.