PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Avondmaalsvieringen Avondmaalsvieringen

Ongeveer zes keer per jaar wordt er een Avondmaalsviering gehouden. Ieder die “in de Heer gelooft en Hem van harte liefheeft” is genodigd voor de Avondmaalsviering. Ook kinderen zijn van harte welkom. In verband met de hygiëne (verkoudheid, allergie) zijn ook enkele kleine bekertjes met wijn en druivensap voorhanden. Lees meer....

lees meer »
 
Doop en Belijdenis Doop en Belijdenis

De doopzondagen in het seizoen 2016-2017 zijn: 9 oktober, 15 januari , 14 mei 2017, 16 juli en 15 oktober 2017. Ouders die hun kind willen laten dopen wordt gevraagd dit tijdig te melden bij één van de predikanten. Naast genoemde doopzondagen biedt ook de Paasnacht de gelegenheid tot doop. In 2017 op zaterdag 15 april om 22.00 uur. In deze bijzondere viering wordt stil gestaan bij iedereen die ooit gedoopt is en wordt ook de doop van de kinderen in het afgelopen jaar herinnerd. Deze bijzondere dienst is daarom ook de gelegenheid bij uitstek voor het doen van belijdenis. Lees meer..

lees meer »
 
Kinderzegen Kinderzegen

In de Adventskerk is sinds december 2012 ruimte ontstaan voor de kinderzegen. Ouders die dat willen kunnen hun kind(-eren) laten zegenen in de eredienst. De kinderen kunnen later zelf beslissen of ze gedoopt willen worden. De kinderzegen is een sober ritueel. We maken daarbij gebruik van een orde zoals beschreven staat in het Dienstboek van de PKN (deel 2). Na de presentatie, gebed, lied en motivatie van de ouders volgt de zegening van de kinderen onder handoplegging. Ook de ouders ontvangen de zegen. Voorafgaand aan deze dienst vindt een gesprek plaats met ds. Hans Tissink.

 
Huisdiensten Huisdiensten

Bij ziekte of het naderen van de dood kunnen gemeenteleden verzoeken om een korte huisdienst. In de huiskamer of een kamer in het ziekenhuis verzamelen de zieke, familie, predikant, ouderling/contactpersoon en diaken zich. Samen doen ze een beroep op God. In gebed, zang en ritueel wordt God aangeroepen om ontferming. Het Dienstboek van de Protestantse Kerk biedt een variatie aan mogelijkheden. Daaraan is de ziekenzalving toegevoegd. Lees meer...

lees meer »
 
Laatste zondag kerkelijk jaar en de gedachteniswand Laatste zondag kerkelijk jaar en de gedachteniswand

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de overleden gemeenteleden herdacht. De nabestaanden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze dienst. Eind 2011 is een speciale gedachteniswand in gebruik genomen. Deze gedachteniswand symboliseert met een Jacobsladder de verbinding tussen het aardse en het hemelse. De Hebreeuwse letter Beth, die op handen wordt gedragen, staat centraal in de gedachteniswand. Deze letter lijkt op een open huis en verwijst naar Bethel= huis van God. Daarom heen zijn steendragers, waarop de stenen met namen van de overledenen geplaatst kunnen worden.

 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er
OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk.
In het seizoen 2018-2019 zijn deze diensten op 2 december 2018 en 12 mei 2019 om 19.00 uur en op 24 februari 2019 en 31 maart 2109 om 9.30 uur in samenwerking met WidZdiensten.
Het jaarthema is: Bron van Leven.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:

vacant
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.