PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Oecumenische vrouwen plukken "Vruchten van de Geest": 2de woensdagochtend Oecumenische vrouwen plukken "Vruchten van de Geest": 2de woensdagochtend

Het thema Vruchten van de Geest is gekozen voor het seizoen 2018-2019. En dan hebben we het over de gespreksgroep “Als vrouwen aan het woord komen”, deze wordt opnieuw, in afwisseling, begeleid door drie predikanten.
Nelleke Eijgenraam, Lieke van Houte en Margo Jonker verzorgen graag de ochtenden. Maar de bezoekende vrouwen vullen die uren eveneens in. Een traditie, welke een vanzelfsprekende stimulans is geworden.
Velen van jullie kennen de groep al. Deelnemers komen uit de Lutherse Kerk, de Protestantse Gemeente Zwolle en andere kerken. Er komen doorgaans zo'n vijfentwintig vrouwen. We komen telkens op de tweede woensdagochtend van de maand bij elkaar, in de periode van oktober tot en met april, en werken dan aan een onderwerp dat verrassend divers kan worden bekeken.
Woorden, beelden, muziek en eigen inbreng zijn de vormen.
Zo geeft Ensemble Drie, professionele musici - klarinet/dwarsfluit/accordeon-, ook weer een concert tijdens een van de programma’s.
Data: 10 oktober, 14 november, 12 december 2018, 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april 2019
Tijd: 9.45-11.45 uur * koffie/thee staat klaar vanaf 09.30 uur
Plaats: Lutherse Kerk, gemeentecentrum ingang Potgietersingel, Zwolle
Kosten: € 3,50 per keer, graag in gepast geld
Info en opgave: Liesbeth Schuring, E-mail heeft voorkeur:

 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er
OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk.
In het seizoen 2018-2019 zijn deze diensten op 2 december 2018 en 12 mei 2019 om 19.00 uur en op 24 februari 2019 en 31 maart 2109 om 9.30 uur in samenwerking met WidZdiensten.
Het jaarthema is: Bron van Leven.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:

vacant
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.