PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Op weg naar een duurzame kerk: voorgeschiedenis Op weg naar een duurzame kerk: voorgeschiedenis


De ZWO-commissie aan de Diaconale Raad heeft eerder het   “NOVA”-project in Zd Afrika gesteund. Hierbij ging om milieuvriendelijk en duurzamer te stoken in de townships in Zuid-Afrika. Dit is de inspiratie geweest om ook in Zwolle Zuid meer aandacht aan dit onderwerp te besteden. Daartoe is de werkgroep “Duurzaam Leven” gevomd.

In de Startnotitie die vooraf is gegaan aan de oprichting van de werkgroepbvworden de volgende doelstellingen genoemd:

  1. Gemeenteleden zijn bekend met het begrip “duurzaamheid”.
  2. De behandelde thema’s leven in de gemeente en zijn gedurende de komende beleidsperiode (2012-2017) op verschillende manieren naar voren gebracht in samenwerking met de Raden en individuele gemeenteleden.
  3. Gemeenteleden nemen hun geloofsverantwoordelijkheid voor de schepping van God; uit de concrete acties/resultaten blijkt dit.
De Kerkenraad heeft in september 2014 dit initiatief ondersteund.
 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.