PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Pastoraat Pastoraat

Pastoraat
Het pastoraat onderscheidt zich van de andere doordeweekse en zondagse activiteiten van de Adventskerk doordat het zich in principe richt op de individuele leden van de gemeente en de persoonlijke omstandigheden die zich bij hen kunnen voordoen.

Dit kunnen moeilijke omstandigheden zijn als ziekte en overlijden, maar ook blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.
Het primaire pastoraat wordt verzorgd door de predikanten en kerkelijk werkers. Deze laatsten zijn actief op gespecialiseerde deelterreinen als ouderen, jongeren en pastoraat voor rouwenden. Daarnaast is er een verdeling van het pastoraat in wijken en secties.

Namen en adressen van predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen en contactpersonen kunt u vinden in het menu-item 'Namen en Adressen' aan de linkerkant van deze pagina.

Soms is het onduidelijk, waar u als gemeenteleden met informatie over bv. geboorte, huwelijk, jubilea enz. naar toe moet. Daarom hierover enige uitleg.

Als u zaken "officieel" wilt doorgeven, zodat deze in de administratie van uw eigen wijkgemeente worden opgenomen, dan licht u zelf het Kerkelijk Bureau in (zie aan de rechterkant van het scherm). Het betreft dan veranderingen in uw persoonsgegevens, te denken valt aan een geboorte- of overlijdensbericht, een huwelijk of een verhuizing. Uw informatie wordt dan centraal verwerkt, en komt uiteindelijk (en daar gaat soms veel tijd overheen) terecht bij de administratie van de wijk waar u woont.

Als u echter ook graag snel contact met/bezoek van mensen van de kerk wilt (en dat geldt voor zowel blije als verdrietige dingen), dan is het goed om ook de contactpersoon/ouderling te informeren over wat er bij u gebeurt, of gebeurd is. De contactpersoon/ouderling is dan in de gelegenheid om met u mee te leven.

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.