PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Pastorale raad Pastorale raad

Onze visie is: Pastoraat is omzien naar elkaar, vanuit betrokkenheid op elkaar als gemeente van Jezus Christus. Bij “kerk” denken we allereerst aan de mensen die deel uitmaken van die kerk, de mensen aan de basis. In die basis zal ten behoeve van de toekomst van de kerk geinversteerd moeten worden, in zorg, in omzien naar elkaar. Waarom? Omdat het God om mensen gaat.

Pastoraal medewerkers, ouderlingen, contactpersonen, predikanten en kerkelijk werkers bezoeken namens de kerk mensen. Zij zijn actief en reageren op de signalen die ze ontvangen. Deze vorm van pastoraat is waardevol voor veel mensen. Daarnaast willen we de komende jaren investeren in de zogenaamde kleine kern. Dat betekent het stimuleren van onderlinge betrokkenheid van gemeenteleden in de wijk, buurt of straat.

Het pastoraat wordt zo meer een zaak van iedereen. Immers het omzien naar elkaar is niet uitsluitend een taak die op de schouders van de pastorale bezoekers rust. Wil deze opzet slagen, zullen er in verschillende wijken meer vrijwilligers nodig zijn om in hun eigen buurt het omzien naar elkaar daadwerkelijk uit te voeren. Daarnaast willen we ons inzetten om ontmoetingen in de eigen buurt te stimuleren door b.v. het organiseren van wijk/blok avonden.

De Pastorale raad bestaat uit pastorale ouderlingen, 1 van de predikanten , de kerkelijk werker senioren pastoraat en een ouderling bestuur. De ouderlingen delen hun ervaringen met elkaar, inspireren elkaar en worden toegerust.

De raad organiseert twee keer per jaar een bijzondere avond waarvoor alle pastoraal medewerkers ook worden uitgenodigd. Tenminste eenmaal per jaar organiseert de raad een toerustingcursus voor ambtsdragers en pastoraal medewerkers. De pastoraal medewerker verricht naast de ouderling ook bezoekwerk in haar/zijn sectie

In een wijk(sectie) zijn de volgende mensen - naast bovengenoemde - actief:

Contactpersoon
zij zijn de eerste personen die horen hoe het gaat met mensen,omdat zij de post rondbrengen en soms weer antwoord op moeten halen. Veel contactpersonen zijn ook bezoekmedewerkers.

Medewerkers van het verjaardagsfonds
met uw verjaardag krijgt u van hen een kaart. Ook bij geboorte, jubilea komen zij een attentie brengen namens de kerk.

De coördinator van de wijk
deze zorgt voor verdelen van de post naar de contactpersonen;
organiseert samen met de bestuurlijk ouderling de sectie avonden;
de mutaties die van het kerkelijk bureau komen geeft hij/zij door.

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.