PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Kerkdiensten algemeen

De liturgie van 9.30 uur is die van grote tradities in de wereldkerk. De gemeente is daarin al meebiddend en antwoordend voortdurend actief betrokken. Met het oog daarop is er iedere zondag een gestencilde liturgie. Niet alleen de predikant is voorganger. Ook de ouderling en diaken van dienst en eventueel kinderen spelen een rol.
Getracht wordt met meer middelen dan woorden alleen, het evangelie te laten spreken, dus ook met kaarsen, liturgische kleuren enz. De predikanten dragen witte 'toga's'. Eigenlijk is een toga zwart: het is een academisch gewaad. In de liturgie gaat de voorganger in het wit gekleed, in de kleur van het feest, de overwinning, Pasen.

Overigens: wie meer wil weten over de orde van dienst, kan in de kerk de brochure 'Dichterbij I: Bijeenkomen' vinden. Zie ook de beschrijving van de Liturgie op deze site

In de diensten gaan in principe beurtelings de wijkpredikanten voor.

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.