PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Trouwdiensten

Als u heeft besloten om uw huwelijk kerkelijk in te laten zegenen, zijn de volgende zaken van belang:


Neem contact op met de predikant om zijn/haar beschikbaarheid op die dag zeker te stellen.


Met uw predikant overlegt u over de inhoud van de dienst en bepaalt u de keuze voor liederen en gebeden en dergelijke. U bent vrij om zelf, of in ieder geval in eigen beheer, de liturgieën voor de dienst te maken. De stencilgroep van de Adventskerk kan het ook doen. Hieraan zijn kosten verbonden.


Tijdens de dienst kunnen foto's en video-opnamen gemaakt worden


Neem contact op met het kerkelijk bureau
Hier dient u het officiële verzoek in tot kerkelijke inzegening.
Alle gegevens worden opgenomen en doorgegeven aan de kerkenraad. Ook kunt u bij de Kerkelijke Bureaus het kerkgebouw reserveren, in dit geval de Adventskerk, een organist bespreken of een lijst opvragen van collectedoelen. Het Kerkelijk Bureau zal een bepaald bedrag in rekening brengen voor de onkosten die gemaakt worden voor deze speciale kerkdienst.

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.