PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Rouwdiensten

Wanneer iemand komt te overlijden breekt een periode van rouw aan. De eerste dagen daarvan, nog vóór de begrafenis of de crematie, zijn van groot belang om als het ware een goede start te maken met het rouwproces, met de verwerking van het verlies.

In een uitgave van Dichterbij (te vinden achter in de kerkzaal) wordt uitvoerig ingegaan op:

  • de vele te nemen beslissingen kort na het overlijden en nog voor de begrafenis of crematie,
  • de liturgie van een rouwdienst,
  • andere vormen van ontmoeting en contact rondom de overledene, zoals bijvoorbeeld condoleance,
  • de rol van de kinderen in dit ingrijpende gebeuren van afscheid nemen.


Concreet zijn het de pastores, die het eerst aangewezen zijn om familie en vrienden tot steun te zijn in die eerste dagen. Maar de kring is groter en er gebeurt meer:

Tijdens de zondag voor of na de begrafenis of crematie wordt de overledene herdacht tijdens de kerkdienst. Daarbij worden de volgende woorden gebruikt:
Niemand leeft voor zichzelf,
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer.
Aan Hem behoren wij toe.

Vanuit de Adventskerk wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een gespreksgroep omtrent 'Rouwverwerking'.

Waar nodig zullen pastores en kerkelijk werkers huisbezoeken afleggen bij de familie.

En tenslotte: het kerkelijk jaar wordt afgesloten met het noemen van de namen van alle overledenen in het afgelopen jaar.

Hebt u over dit onderwerp vragen, neemt u dan contact op met één van de pastores of kerkelijk werkers.
 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.