PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Raad Eredienst Raad Eredienst

De Raad Eredienst (RE) wordt gevormd door gemeenteleden en één van de predikanten. De RE adviseert de Kerkenraad over praktische en organisatorische aspecten rondom de erediensten. De RE is betrokken bij het ontwikkelen en opstellen van nieuw beleid in relatie tot de erediensten. Naar de kerkenraad toe heeft zij een adviesfunctie. Onderwerpen waar de RE zich het afgelopen jaar onder andere mee bezig heeft gehouden:
⦁ verbinding rondom ontmoeting in en na de Eredienst. Voorbeelden hiervan zijn; tijdens de koffie het gesprek te openen naar aanleiding van een woord op het koffiebekertje en het carrouselgesprek met een drietal vragen, na afloop van de dienst;
⦁ het gezamenlijk voorbereiden van een de Wind in de zeilen dienst;
⦁ de opzet en uitvoering van de rubriek in Kerknieuws “Over liturgie gesproken”. In deze rubriek worden de verschillende onderdelen van de liturgie onder de loep genomen en toegelicht;
⦁ evaluatie van (bijzondere) kerkdiensten en ideeën voor verbinding met de Oosterkerkgemeente;
⦁ gebruik maken van muzikale talenten in de Adventskerk en/of van koren van elders;
⦁ aandacht voor het nieuwe liedboek. In de rubriek in Kerknieuws “Geef de pen door” schrijft telkens een gemeentelid over een favoriet lied uit het nieuwe liedboek.
Heeft u vragen of opmerkingen rondom de Eredienst, laat het weten via
De leden van de Raad Eredienst
Niek Grooters - vacant
Cornelie Smilde - Secretaris
Tonie Kerssies
Hans Scholtheis
Johan Tent
Hans Tissink
Korrie Vrolijk
 

 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.