PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Schwerin Schwerin

Doel van de "Contactgroep Adventskerkgemeente Zwolle-Zuid – Petrusgemeinde Schwerin-Grosser Dreesch" is het onderhouden en uitbouwen van kontakten met onze partnergemeente in de voormalige DDR, de Petrusgemeinde in Schwerin.

Voor de 'Wende' najaar 1989 lag Schwerin in de DDR. Na het einde van het communistische regime is Schwerin de hoofdstad van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern van de Republik Deutschland geworden. Nog steeds onderhoudt de Contactgroep namens onze gemeente de relatie met de Petrusgemeinde in het stadsdeel Grosser Dreesch. Hoewel het ledenbestand van de Petrusgemeinde sinds de totaal veranderde politieke situatie grote veranderingen te zien heeft gegeven (heel veel vroegere gemeenteleden verhuisden naar elders, daarvoor in de plaats kwamen de zogenaamde 'Aussiedler', uit Rusland afkomstige oorspronkelijke Duitsers, slecht Duits sprekende en vaak net onder of boven de armoedegrens levende mensen), nog steeds is in de Petrusgemeinde de wil levendig om het contact met ons voort te zetten.

Voor de (uit 7 leden bestaande) Contactgroep van de Adventskerkgemeente betekent dat: samen met de Contactgroep in Schwerin het organiseren van wederzijdse bezoeken van gemeenteleden, ouderen en jongeren, en 1-maal per jaar een zogenaamde parallelkerkdienst in januari.

Belangrijk vinden wij: het bevorderen van met elkaar meeleven en op de hoogte zijn van elkaars 'wel' en 'wee'. Activiteiten van de Contactgroep worden in de mededelingenrubriek van het liturgieblad, op de website en in Kerknieuws aangekondigd.

De Contactgroep vergadert 5 tot 6 keer per jaar, telkens bij een van de werkgroepleden aan huis.
Leden: Peter den Hengst, Volkert Boertjes, Johan Geut, Teus Slagboom, Heidrun Steenstra, Peter van Steenwijk.

Teus Slagboom, 4659500 
 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.