PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Seniorenpastoraat Seniorenpastoraat

"Omzien naar elkaar" - Het aantal senioren neemt toe en de prognoses geven aan dat de groei in de nabije toekomst nog sterker zal worden. Verbeterde levensomstandigheden, betere zorg en preventie werken dit alles in de hand. Een stijging van het aantal senioren voorziet men rond 2025, als de na-oorlogse geboortegolf bejaard is.
Op zich is het ouder worden van mensen een verheugend verschijnsel, vooral als het gepaard gaat met een redelijke gezondheid. Het brengt echter de nodige zorg mee als ouderen lichamelijk en mentaal verzwakken en zelfs gebrekkig worden.

De Adventskerkgemeente draagt pastorale zorg voor verzorgingshuis "De Kievitsbloem"en haar aanleunwoningen en verpleeghuis "Zandhove". Ouderen die ziek, of door partnerverlies of andere redenen in een situatie van extra zorg terechtkomen, hebben recht op pastorale zorg. De huidige bewoners van een verzorgingshuis, en zij niet alleen, behoren tot de architecten van onze verzorgingsstaat!
Bejaardenhuizen veranderen in een snel tempo in verzorgingshuizen.
Het pastoraat aan ouderen is soms een eindje meelopen, begeleiden, tot aan de laatste grens. "Er zijn" is heel belangrijk, en luisteren tussen de regels door. Ieder mens heeft zijn / haar "eigen levensverhaal", de pastor stapt in en gaat een eindje mee.

De Kievitsbloem is een algemeen huis, waar elke derde vrijdag van maand om 15.00 uur een viering wordt gehouden, georganiseerd door samenwerking van verschillende Zwolse Kerken. Ook op Wereldsgebedsdag (eerste vrijdag in maart), op Witte Donderdag en in de kersttijd zijn er vieringen. Ook uitvaartdiensten worden vanuit De Kievitsbloem gehouden.
Ouderenpastoraat: in bijzondere tijden mag de kerk aanwezig zijn, in elke persoonlijke situatie dient apart worden bekeken: Waarom en hoe?
Verder zijn er in De Kievitsbloem contactpersonen vanuit de kerk. Zij vervullen een groot aandeel in het bezoekwerk. Zij worden in hun mooie werk ondersteund door de predikanten.

Verpleeghuis "Zandhove" is een algemeen huis, hier bezoekt een ouderling alle leden van de Adventskerk.  Het huis heeft twee geestelijke verzorgers in dienst.
In verpleeghuis Zandhove zijn er wekelijks vieringen
- elke dinsdagmorgen van 10.30-11.15 uur een zangviering in restaurant 'De Zon' voor de afdelingen psychogeriatrie;
- elke woensdagmiddag van 15.30-16.15 uur een viering in de stilteruimte voor de afdelingen sommatie.

Neem voor meer informatie contact op met: ds Nelleke Eygenraam of ds Hans Tissink (zie voor gegevens hiernaast).

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.