PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
SIO SIO

SIO (afkorting van Schelle, Ittersum en Oldeneel, buurtschappen die opgenomen zijn in Zwolle-Zuid), is een stichting die een wijkcentrum exploiteert, dat ten dienste staat van de hele bevolking van de wijk Zwolle-Zuid.

De stichting SIO is in 1962 opgericht door de Hervormde gemeente Zwolle en de Gereformeerde Kerk van Zwolle. Het statutair vastgelegde doel van SIO is "dienstbaar zijn aan de opbouw en bevordering van het godsdienstige, culturele en maatschappelijke leven van de bevolking, woonachtig in de wijk Zwolle-Zuid in de burgerlijke gemeente Zwolle".

De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit een vertegenwoordiging van de Protestantse Gemeente Zwolle en een vertegenwoordiger uit het maatschappelijke leven van Zwolle-Zuid. Voor de uitvoering van de taken heeft de Stichting een aantal medewerkers in dienst.

De Adventskerkgemeente is een heel belangrijke gebruiker/huurder van SIO. Maar daarnaast zijn er ook andere huurders als koren, muziekvereniging, schoolarts, peuterspeelzaal, bejaardensoos, verenigingen, enzovoort.
Ook jubilea en verjaardagen worden in SIO gevierd.

Het adres van SIO is:
Thorbeckelaan 2
8014 AZ Zwolle
038-4651360
www.siozwolle.nl  

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.