PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Verbeeldingsgroep Verbeeldingsgroep

Een kerkdienst is ook een zintuigelijk gebeuren. "Het horen" is in de protestantse eredienst van oudsher sterk aanwezig. In onze tijd is "het zien" steeds belangrijker geworden. De verbeelding kàn gezien worden. Verbeelding levert een zinvolle bijdrage aan de eredienst. Daarnaast is het ook gewoon heel leuk om het te doen!

In 2006 is de Verbeeldingsgroep gestart. De Verbeeldingsgroep levert via vooral korte verbeeldingen een bijdrage aan de kerkdienst. De Verbeeldingsgroep bestaat op dit moment uit ca. elf leden, nieuwe leden zijn van harte welkom.

De groep heeft geen vaste voorbereidingsavond, deze wordt in onderling overleg vastgesteld, mede afhankelijk van de dienst waaraan een bijdrage wordt geleverd.

Contactpersoon: Eduard Metselaar, 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.