PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Verder met Charles Taylor: 11 okt, 6 nov & 11 dec 2018 Verder met Charles Taylor: 11 okt, 6 nov & 11 dec 2018

Voor de mensen die er in het afgelopen seizoen bij waren en aangaven één avond wel erg weinig te vinden als kennismaking met het denken van de Canadese cultuurfilosoof Charles Taylor, komt er een vervolg. Ook andere geïnteresseerden zijn uiteraard welkom. Taylor schreef onder andere ´Een seculiere tijd`, een geschiedenis van de ontwikkeling van geloof en ongeloof in onze westerse wereld. Deze kring, biedt een inleiding en nadere verdieping in Een seculiere tijd. Er zijn drie bijeenkomsten in het najaar op de donderdagmorgen, op 4 okt, 1 nov en 6 dec van 10 tot 11:30 uur. Enkele fragmenten uit het boek zullen samen worden gelezen, maar aanschaf van het boek is niet nodig. Er is ruime gelegenheid voor uitwisseling en gesprek. Graag uiterlijk 14 sept opgeven bij ds. Iemke Epema, tel. 038-4542366

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er
OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk.
In het seizoen 2018-2019 zijn deze diensten op 2 december 2018 en 12 mei 2019 om 19.00 uur en op 24 februari 2019 en 31 maart 2109 om 9.30 uur in samenwerking met WidZdiensten.
Het jaarthema is: Bron van Leven.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:

vacant
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.