PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
40+gespreksgroep (elke 2de dinsdagavond van de maand: start 12 september) 40+gespreksgroep (elke 2de dinsdagavond van de maand: start 12 september)

De 40 + groep bestaat uit een groep van rond de twintig mensen. Eén keer per maand komen we op dinsdagavond bij elkaar. Iedere maand diepen we op verschillende manieren een onderwerp uit en spiegelen we onze meningen. Lees meer...

lees meer »
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie Ontmoetingshuis Moderne Devotie

Februari 2017 is de nieuwe pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie van start gegaan. In het nieuwe seizoen gaan we verder met onze tweewekelijks bijeenkomsten op dinsdagavond. Het Ontmoetingshuis probeert op een laagdrempelige manier de ontmoeting tussen thema’s uit de Moderne Devotie en de deelnemers onderling tot stand te brengen. Lees Meer....

lees meer »
 
Vacaregroep Zwolle (elke 3de woensdagavond van de maand: start 20 september) Vacaregroep Zwolle (elke 3de woensdagavond van de maand: start 20 september)

Vacare betekent “leeg zijn". Soms zie je dat boven de ingang van een klooster: “Vacare Deo”, “leeg zijn voor God.” Lukt dat? Vaak natuurlijk niet. Toch is er behoefte aan. Om leeg te worden van alle drukte in je hoofd. Om beter te kunnen omgaan met de hectiek van deze tijd. En vooral: om ruimte te maken voor de Geest van God die met ons meegaat door de tijd. Lees meer....

lees meer »
 
30+gespreksgroep (zondagavonds: start 24 september) 30+gespreksgroep (zondagavonds: start 24 september)

Eens per maand komen we als groep 30+ op zondagavond bij elkaar. Met elkaar gaan we in gesprek over thema’s rond het geloof, zingeving en levensvragen.
De gespreksgroep wordt de ene keer begeleid door ds. Hans Tissink. De andere keer bereidt iemand uit de groep de avond voor. lees meer....

lees meer »
 
theologencafé (elke 2de dinsdagavond van de maand) theologencafé (elke 2de dinsdagavond van de maand)

Komend seizoen zullen de predikanten van de PGZ een rondreizend ‘theologencafé’ presenteren. Iedere tweede dinsdag van de maand zal één van hen in één van onze kerkgebouwen iets vertellen over en in gesprek gaan met de deelnemers over een theoloog of een theologische stroming die hem of haar veel te zeggen heeft. Lees meer .....

lees meer »
 
Gedachten over gedichten GRENZEN (11 & 25 oktober en 8 november) Gedachten over gedichten GRENZEN (11 & 25 oktober en 8 november)

Een gedicht komt op een andere gevoelslaag binnen dan een ‘gewone’ tekst. Om te ontdekken hoe een gedicht je raakt is boeiend en inspirerend. Vooral als je dit samen met anderen doet. Op drie woensdagmiddagen laten we onze gedachten over gedichten gaan en maken we hier tijd voor. Lees meer....

lees meer »
 
Leeskring "Geduld met God" (op donderdagavond 19/10, 16/11, 18/1, 22/2, 22/3 & 19,4) Leeskring "Geduld met God" (op donderdagavond 19/10, 16/11, 18/1, 22/2, 22/3 & 19,4)

We lezen samen ‘Geduld met God'. Twijfel als brug tussen geloven en niet geloven’ van de Tsjechische priester Tomás  Halík. Hij nodigt ons als lezer uit om vanuit de figuur van de buitenstaander Zachëus, die vanuit zijn plek in de boom kijkt naar wat geloof zou kunnen zijn, ons eigen geloof en ongeloof te onderzoeken. Lees meer....

lees meer »
 
Levensthema’s voor 60-plussers n.a.v. het Onze Vader Levensthema’s voor 60-plussers n.a.v. het Onze Vader

Mensen van 60 jaar en ouder nodigen wij van harte uit om samen met leeftijdgenoten en onder leiding van Anneke Scholten en ds. Nelleke Eygenraam dieper in te gaan op thema’s die je raken, omdat ze te maken hebben met de kern van je bestaan. Dit seizoen vormt het ‘Onze Vader’  het uitgangspunt.

lees meer »
 
Luther, mens tussen God en duivel: 2 november2017 Luther, mens tussen God en duivel: 2 november2017

2017 is het jaar waarin we gedenken dat 500 jaar gelden de Reformatie begon. In dat kader heb ik in april samen met een groep gemeenteleden van een kerk uit de buurt van Arnhem een reis gemaakt naar ‘Lutherland’. We bezochten een aantal plaatsen die belangrijk waren in het leven van Luther. Lees meer ...

lees meer »
 
In gesprek met Mor Polycarpus (woensdagochtenden 15 en 22 november) , In gesprek met Mor Polycarpus (woensdagochtenden 15 en 22 november) ,

Aartspriester van de Syrische Orhodoxe Kerk van Nederland.
Het is de moeite waard  vertrouwd re raken met de geestelijk-sociale sfeer van de verschillende Oriëntaalsorthodoxe Kerken in Nederland. Maar ditmaal willen wij ons in het bijzonder richten op de geschiedenis van de Syrisch Orthodoxe Kerk, dat wil zeggen de geschiedenis van het klooster St. Efrem in Glane in Twente: hoe dat is ontstaan en hoe het nu functioneert als trefpunt en oecumenisch studiecentrum voor belangstellenden uit heel Nederland  en Duitsland. Lees meer ....

lees meer »
 
Moderne Devotie voor Dummies: 29 november Moderne Devotie voor Dummies: 29 november

Moderne devotie is een kerkelijke vernieuwingsbeweging van 1400 tot 1600 na Christus. De Zwollenaar Thomas a Kempis vertolkte het gedachtegoed van deze nieuwe spiritualiteit in zijn beroemde boek De Navolging van Christus.
Waarover gaat het in de Moderne Devotie? Wat schreef Thomas in zijn beroemde werk en waarom spreekt dit aan tot op de dag van vandaag? Lees Meer''....

lees meer »
 
Geef je buren een gezicht: 18 & 25 januari 2018 Geef je buren een gezicht: 18 & 25 januari 2018

Teksten over Jezus in Bijbel en Koran
Al een aantal jaren lezen we samen gedeelten uit de Bijbel en de Koran rondom bepaalde figuren of thema’s.
Steeds weer is het een verrassing samen te ontdekken wat hierover in de Koran staat. Dit jaar is gekozen voor de verhalen rondom Jezus, die in de Koran Isa wordt genoemd. Lees meer.....

lees meer »
 
Heilig kijken met Rembrand, passie en compassie: 7 februari 2018 Heilig kijken met Rembrand, passie en compassie: 7 februari 2018

Rembrandt geldt als de beroemdste schilder van Holland. Zijn etsen en schilderijen zijn nog altijd subliem. Rembrandt is een meester van het spel tussen licht en donker. Zijn doeken kun je ook op een spirituele manier bekijken. Ds. Hans Tissink zal de deelnemers meenemen in de kijkwereld van de meesterschilder. Lees meer...

lees meer »
 
Oecumenische ontmoetingen 7 en 21 februari 2018 Oecumenische ontmoetingen 7 en 21 februari 2018

Op Aswoensdag (in 2018 op 14 februari) gaan heel wat mensen naar de kerk. Voor hen die volop carnaval hebben gevierd vormt de Aswoensdag een omslag van de uitbundigheid naar de innerlijkheid. Zotternij en spot maken plaats voor inkeer en bezinning. De viering van Aswoensdag markeert een overgang van het een naar het ander. Lees meer.....
 

lees meer »
 
Meditatieve wandeling in de veertigdagentijd: zondag 18 maart 2018 Meditatieve wandeling in de veertigdagentijd: zondag 18 maart 2018

Wandelen, in stilte. Buiten zijn, de wind voelen, de zon of de regen. Je ogen, oren en hart open. Met een verhaal voor onderweg, een gedicht, een vraag misschien. Gedachten delen met elkaar, gedachten voor jezelf om te overwegen. Wandelen, als bezinning en bezieling in de veertigdagentijd. Lees meer...

lees meer »
 
Symbolisch bloemschikken: 22 maart 2018 Symbolisch bloemschikken: 22 maart 2018

We gaan een bloemstuk maken waarin de symboliek van Pasen wordt verbeeld. Dit met bloemen, kruiden en materialen, met een bijbelse symboliek. De uitleg hiervan krijgt u op schrift mee. Het bloemstuk kan thuis, op een hoge of lage tafel gezet worden. Lees meer....

lees meer »
 
153 Vissen: 5 april 2018 153 Vissen: 5 april 2018

In Johannes 21 gaat een aantal van Jezus’ leerlingen maar vissen, omdat ze na Zijn dood en enige verschijningen niet goed weten hoe en waarmee ze nu zonder Jezus verder moeten. Dit laatste hoofdstuk van het Johannes evangelie zit vol symboliek in woorden, getallen en beelden. Voor mij heeft het de betekenis van dit Bijbelgedeelte verrijkt door daar wat dieper op in te gaan. Lees meer....

 

lees meer »
 
Talenten en gaven van de Geest: 3 en 17 mei 2018 Talenten en gaven van de Geest: 3 en 17 mei 2018

Je hoort mensen nogal eens zeggen: ‘Je moet je talenten  niet begraven’- een aansporing die ontstaan is n.a.v. de bekende gelijkenis van de ‘talenten’: zet de mogelijkheden die je gekregen hebt in voor het Koninkrijk van God, voor je medemens.
De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor de ‘gaven van de Geest’ zoals Paulus daarover spreekt. Dat vormt een goede aanvulling en verdieping van ons spreken over talenten. Lees meer...

lees meer »
 
Zomergesprekskring: donderdagmiddag 23 mei, 21 jun, 26 jul, 23 aug Zomergesprekskring: donderdagmiddag 23 mei, 21 jun, 26 jul, 23 aug

Voor ieder die het fijn vind om in de ‘stille tijd’ van de zomerperiode andere mensen te ontmoeten voor onderlinge bezinning, verdieping en uitwisseling is er de zomergesprekskring. Iedereen is welkom! Zo mogelijk per keer bij iemand anders thuis bespreken we actuele onderwerpen die we telkens in verband brengen met de Bijbel en/of ons geloof. Lees Meer...

lees meer »
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.