PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Wat is een Groene Kerk Wat is een Groene Kerk

In 2011 is Kerk in Actie (KIA), Utrecht, (in samenwerking met “TEAR”) gestart met de Groene Kerkenactie. Het doel van deze actie is, kort samengevat, “een beweging van kerken die een andere weg wil inslaan en samen vormgeven aan een duurzaam, eerlijk en rechtvaardig gemeente zijn”.
Sinds het begin van de actie zijn er al achtendertig kerken (december 2013) die zich Groene kerk kunnen noemen in Nederland. In Overijssel zijn behalve de Adventskerk op dit ogenblik de kerken in Deventer (Colmschate/Schalkhaar, Diepenveen en Berkum (De Hoofdhof), maar veel meer kerken zijn al actief bezig met de voorbereiding en uitvoering van acties die het concept ondersteunen en overwegen om een Groene kerk te worden.
Enkele voorbeelden van activiteiten van Groene Kerken:

  • zonnepanelen op het dak plaatsen;
  • gloeilampen vervangen door led lampen;
  • aanleg van een kerkmoestuin voor de verbouw van biologisch geteelde groenten t.b.v. de voedselbank;
  • beleggen van lezingen die de kerkganger raad kunnen geven bij het thuis invoeren van duurzaamheidsmaatregelen.
Dit zijn algemene voorbeelden die verder uitgewerkt kunnen worden voor de Adventskerk.
Een goede website voor mogelijke activiteiten binnen en buiten de kerk is bijv. de toolkit voor duurzaam (kerk)beheer:   http://www.groenekerken.nl/duurzaamkerkbeheer/

Als uiterlijk kenmerk mag de Groene Kerk een schildje op de gevel bevestigen. Daarmee geeft zij aan dat zij werk wil maken van het streven naar duurzaamheid. Formeel levert het geen verplichtingen op, maar er is natuurlijk wel de morele druk om jaarlijks een aantal stappen te zetten.
Van de kerkgemeenschap wordt verwacht dat er elk jaar activiteiten worden ondernomen die invulling aan het abstracte begrip duurzaamheid of duurzame ontwikkeling. Het kan hierbij gaan om om concrete acties, maar ook om het houden van speciale diensten of het aandacht besteden in een gewone dienst aan de duurzame ontwikkeling. 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.