PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Wat kan dit betekenen voor de Adventskerk ? Wat kan dit betekenen voor de Adventskerk ?

Mogelijke maatregelen die in en rondom de Adventskerk getroffen zouden kunnen worden zijn de volgende (voor de goede orde dit zijn ideeën, die nog niet uitgewerkt zijn of aan de realiteit getoetst):

 • Het besparen van energie
 • Het vervangen van de lampen door LED-lampen is daarvoor de aangewezen oplossing
 • Het plaatsen van een energiezuinige verwarmingsketel
 • Is de isolatie van de Adventskerk nog wel van deze tijd?
 • Het opwekken van de eigen energie. Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de Adventskerk is hiervoor een praktische uitwerking. Dit zal in nauw overleg met het bestuur van de stichtin SIO moeten gebeuren
 • Het plaatsen van windturbines op de kerk (????)
   
 • Zoveel mogelijk gebruik maken van de fiets
 • Er valt echter ook te denken aan eenvoudiger en ook uitvoerbare maatregelen zijn:Alleen fairtrade koffie schenken
 • Het houden van een Scheppingszondag. Wordt in kerken uit andere tradities wel al reeds gedaan.
 • Het houden van een warme een “warme truiendag”
 • Zoveel mogelijk op de fiets naar de kerk
 • Het houden van een maaltijd met streekproducten en/of “eerlijke producten”
 • Het deelnemen als kerkgemeenschap aan acties om de omgeving schoon te houden
 • ………nog aan te vullen ………….
   
 • Het geven van een Micha-cursus, waarin het omgaan met de Schepping centraal staat. Uit recent onderzoek is gebleken dat dit ook bij christenen niet leeft. (zie artikel Nederlands Dagblad, 22 mei 2014). Er is dus werk aan de winkel ...........

Gezien de bijzondere beheerssituatie van de Adventskerk, zullen een aantal maatregelen alleen gerealiseerd kunnen worden in overleg met het bestuur van SIO. 
 
De werkgroep zal de bovengenoemde acties verder uitwerken.
 
In Overijssel wordt het Groene Kerkenconcept  stevig ondersteund door PROMO. De stichting heeft daartoe een initiatief groep opgericht met het uiteindelijke doel de kerken in Overijssel bij elkaar te brengen om het concept Groene Kerk leven in te blazen. Daartoe benaderen deelnemers aan de Initiatiefgroep alle Overijsselse kerken. Het streven is erop gericht om alle Protestants Christelijke kerken een Groene Kerk te laten worden.
De werkgroep wil ook hier haar bijdrage aan leveren.

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.