PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Wijkopbouw Wijkopbouw

De Adventskerkgemeente omvat ongeveer 3000 adressen. Het merendeel in Zwolle Zuid, in enkele gevallen daarbuiten. Het pastorale en diaconale werk in de gemeente is georganiseerd vanuit de 'Sectie'.

Secties
In willekeurige volgorde zijn de secties: Schelle, Schellerlanden, Schellerbroek, Schellerhoek, Oldeneel, Oldenelerlanden, Oldenelerbroek, Ittersum, Ittersumerlanden, Ittersumerbroek, Geren, Gerenlanden, Gerenbroek en Hanzeland.

In iedere sectie is een centraal adres voor alle administratie. Daar is de kaartenbak en worden wijzigingen verwerkt. Een sectie is in twee of drie buurten verdeeld (± 100 adressen).

Buurten
Per buurt is er een ambtsdrager voor het wijkwerk. Deze wordt in het bezoekwerk bijgestaan door vrijwilligers en contactpersonen. Over de hele Adventskerkgemeente ligt een netwerk van contactpersonen en hun coördinatoren. Dit netwerk maakt het onder andere mogelijk dat de jaarlijkse actie Kerkbalans effectief kan worden gehouden, maar ook dat uitnodigingen voor de catechese, roosters van kerkdiensten en andere zaken gemakkelijk kunnen worden verspreid. En bovendien voorkomen we zo dat gemeenteleden onopgemerkt blijven voor de kerk.
De ouderling is er niet alleen voor het pastorale werk. Ook voor de autorijdienst, de kerktelefoon en ook voor andere zaken die met diaconaat van doen hebben kunt u met hem of haar contact opnemen.

Blok
Het aantal adressen van een contactpersoon noemen we een blok. In sommige gevallen hebben de kerkleden in een blok regelmatig een bijeenkomst. Het onderlinge contact is belangrijk, en men leert bij bespreking van een onderwerp van elkaar.

Tot slot
De opbouw van het kerkelijk werk heeft één dragend principe: de gemeente is het die de kerk vorm en inhoud moet geven. Het zijn de kerkleden zelf die in hun activiteit de kerk bouwen. De ambtsdragers, en ook de predikanten stimuleren dat, helpen waar dat gewenst is, maar laten de verantwoordelijkheid daar waar hij - ook bijbels gezien - hoort te liggen: bij de gemeenteleden.

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.