PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Wind in de zeilen diensten Wind in de zeilen diensten

Met zogeheten Wind-in-de-zeilen-diensten wil de Adventskerk de veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking brengen. Deze diensten worden voorbereid door een predikant samen met gemeenteleden. Deze gezamenlijke voorbereiding draagt bij aan een veelkleurige invulling van de dienst en versterkt de onderlinge contacten. Het kan inspirerend zijn om over de inhoud en de vorm van een kerkdienst mee te denken! Deze diensten onderscheiden zich van andere diensten door het specifieke karakter of thema en één of meerdere liturgische elementen die verrassend, bezielend en/of verdiepend kunnen zijn. De diensten vinden meestal plaats op de laatste zondag van de maand. Gemeenteleden worden uitgenodigd om mee te doen met de voorbereiding van deze dienst.
Contactpersonen:
Tonie Kerssies, tel.: 038 4605050,  e-mail:
Anneke van der Meulen, tel.: 038 4652579, e-mail:

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.