PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
ZWO-werkgroep ZWO-werkgroep

De afkorting ZWO staat voor:
Zending: delen van geloof
Werelddiaconaat: recht doen aan mensen
Ontwikkelingssamenwerking: duurzaamheid en rechtvaardigheid
De PKN (Protestantse Kerk in Nederland) heeft haar activiteiten op deze gebieden gebundeld in Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl ). 
Ons doel is om gemeenteleden te helpen haar missionaire en diaconale roeping wereldwijd gestalte te geven. Dit doen wij door gemeenteleden via concrete projecten de mogelijkheid te bieden mee te leven, financiële steun te geven en solidair te zijn. Wij kiezen hierbij voor projecten van Kerk in Actie.
Via acties als bijv. de Paarse bussen in de 40dagentijd en Adventstijd  vragen we aandacht voor een project dat we daarvoor hebben uitgekozen.
De ZWO-commissie heeft zich namens de Adventskerkgemeente voor drie jaar verbonden (2016-2018) aan een project in Myanmar: bescherming van staatloze kinderen op de grens van Thailand. Voor meer informatie zie website Adventskerk (ZWO commissie)
Contactpersoon:
Gebca Velema, tel. 7851267
e-mail:
 

terug
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk. In het seizoen 2017-2018 zijn deze diensten op17 september, 5 november, 10 december,
4 februari 2018, 18 maart en 13 mei 2018
. Deze diensten beginnen om 19.00 uur
Het jaarthema is: Soulfood voor Onderweg.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur

www.grotekerkzwolle.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:
Arend van de Beld
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.